Till innehåll på sidan

Vattenpris till Bengt Hultman

Publicerad 2009-02-24

Bengt Hultman, professor emeritus på Mark- och vattenteknik, får Föreningen Vattens Vattenpris år 2009 för sina förtjänstfulla forskningsinsatser inom reningsprocesser i avloppsreningsverk.

Föreningen Vatten delar årligen ut en rad priser inom vatten som ges till personer som på olika främjat utvecklingen inom vattenvården. Föreningens hederspris ”Vattenpriset” går i år till Bengt Hultman.

Bengt Hultman är en legend inom svensk vattenreningsforskning, enligt priskommittén, som skriver att Bengt Hultman är den person som kan mest om reningsprocesser i avloppsreningsverk i Sverige.

Bengt Hultman är fortfarande verksam vid Mark- och vattenteknik och deltar i en rad forskningsprojekt vid KTH:s forskningsanläggning Sjöstadsverket. Han medverkar bland annat i Anammox-projektet ”Anaerobic Ammonium Oxidation”, som går ut på att omvandla kväveföreningar till kvävgas med hjälp av speciella anammoxbakterier.

Vattenpriset består av 40 000 kronor och ett hedersdiplom. Förutom Föreningen Vatten står Sweco och ITT Water & Wastewater Sverige (tidigare Flygt) bakom priset.


Christer Gummeson

Läs mer om Vattenpriset