Melanie Loots och Ravi Iyer

”Vi är nyfikna på KTH:s framsteg”

Forskningsansvariga i Illinois hoppas på många samarbeten

Publicerad 2011-10-17

En lång tradition av tvärvetenskapligt arbete. Dessutom kreativa forskningsmiljöer, excellenta forskare och så förstås många beröringspunkter inom forskningen. Det är några anledningar till att KTH:s forskare med största sannolikhet kommer att få ut mycket av att delta i samarbetet med University of Illinois.

Varför vill University of Illinois samarbeta med KTH? För Ravi Iyer och Melanie Loots, vicerektor respektive biträdande vicerektor för forskningen på University of Illinois, är svaret enkelt:

– Naturligtvis kan vi åstadkomma mer tillsammans än var och en för sig. Men framför allt har KTH mycket spännande forskning och dessutom överlappar vi varandra väl, säger Melanie Loots.

Exempelvis inom transportteknik och järnvägsforskning delar USA och Sverige samma utmaningar när det gäller transport av människor och gods, och kan därför dra nytta av varandra kunskaper, menar hon:

– Vi är bland annat nyfikna på de framsteg som KTH gjort beträffande tågkomfort, och från vår sida har vi forskning inom spåranalys som KTH säkert kan vara intresserade av.

Ravi Iyer är inne på samma linje när det gäller vinster med samarbetet:

– KTH har omfattande kunskaper om energi- och kontrollsystem, viktiga delar av smarta elnät. Det är en tillgång. Vi behöver ha ett brett tänkande på det här området inför framtiden. Vi borde inte lösa problemen inom området på ett sätt här i USA, och ni på annat sätt i Sverige. Vi måste jobba på samma sätt. Så energisystem är ett område där vi kan uträtta väldigt mycket tillsammans, säger han.

Sociala aspekter

Även på kemiområdet finns det många gemensamma intressen inom till exempel batteriforskning, energilagring och de smarta elnäten.

– Vi ser en extraordinär excellens på KTH inom dessa områden. Men det är viktigt att samarbetet är långsiktigt, och att även industrin är med som partner. Industrisamarbetet är ingen självklarhet, vi måste hela tiden jobba med att underhålla relationen mellan akademin och
näringslivet. Och det handlar inte bara om finansieringen. Det uppstår konstant nya problem i samhället som måste lösas, vilket kräver regelbunden kommunikation, säger Ravi Iyer.

Han fanns med i den amerikanska delegation som besökte KTH i maj i år och vittnar om att forskare från University of Illinois ser kollegorna på KTH som både öppna och pragmatiska. Det är mycket positivt att inte något revirtänkande sätter käppar i hjulet, poängterar han.

– Samarbetet har en social aspekt som vi måste ta hänsyn till. Samtidigt verkar KTH-forskarna vara duktiga på att tänka utanför ramarna. När det kommer till respektive universitets ekonomiska situation så finns det skillnader, och vi har en del att lära av KTH beträffande detta.

En av University of Illinois omtalade styrkor är den tvärvetenskapliga ansatsen i många forskningsprojekt.

– Men är vi så tvärvetenskapliga som vi vill vara? Nej. Ligger vi före de flesta andra universitet när det gäller att vara tvärvetenskapliga? Ja, säger Ravi Iyer.

Började med satelliter

Han lyfter fram Beckman Institute, ett forskningscentrum där över 600 forskare verkar inom områden som "Biological Intelligence" och "Human-Computer Intelligent Interaction". Institutet är ett av universitetets flaggskepp.

– Många av våra laboratorier och institut erbjuder en lättrörlighet och en möjlighet för forskarna att agera över flera vetenskapliga områden. Detta är en fundamental bas för vårt interdisciplinära arbete. Det är lätt att gå över institutionsgränserna här, säger Ravi Iyer.

Universitetets tvärvetenskapliga ambitioner har vuxit fram under många årtionden. När Sovjetunionen på 1950-talet skickade upp sin första satellit fick en forskare på University of Illinois ett samtal från USA:s militär. Frågan löd: kan ni dubbelkolla om ryssarna verkligen fått upp något i rymden?

– Forskaren fick ta hjälp av kollegor inom flera andra discipliner för att luska ut om ryssarna hade lyckats. Tillsammans byggde de snabbt upp ett relativt enkelt radioteleskop som kunde verifiera ryssarnas satellit, Sputnik 1. Så man kan säga att vår tvärvetenskapliga ansats formerades redan då genom en korsbefruktning av elektroteknik och astronomi, säger Ravi Iyer.

Enligt Ravi Iyer är University of Illinois ett mer flexibelt universitet än många andra amerikanska lärosäten.

– Många forskare kommer hit för att studera våra laboratorier av just den orsaken. Just nu har vi till exempel en stor indisk delegation på plats på University of Illinois campus här i Urbana-Champaign, säger han.


Text: Peter Larsson

Prenumerera på Campis nyheter

Till sidans topp