Main Quad, campus Urbana-Champaign (Foto: Christer Gummeson)

Som KTH, fast mer och större

Samarbete med University of Illinois gynnar tvärvetenskap

Publicerad 2011-10-10

Visst finns det en hel del som skiljer University of Illinois från KTH, men likheterna är minst lika många. Samtidigt har University of Illinois ett mer heltäckande perspektiv med stort fokus på tvärvetenskapliga projekt. Så här ser några av universitetets fakultetsmedlemmar på tvärvetenskapen och KTH-samarbetets möjligheter:

När jag ber Jeff Unger, chef på University of Illinois nyhetsbyrå och därmed ansvarig för universitetets kommunikation både internt och externt, om en lista över lärosätets framgångar under de senaste fem åren blir jag minst sagt lite förvånad. Har han av misstag skickat en förteckning över KTH:s framsteg?

Listan innehåller många kända områden för mig som forskningsinformatör vid KTH. Mikroelektromekaniska system, elektroniska näsor, supersmå nanokanyler, transportstudier och grafenforskning är bara några områden som är gemensamma med KTH. University of Illinois är också framgångsrikt inom material- och cancerforskning, och även här gör ju KTH frekventa framsteg.

Men Jeff Unger har förstås inte skickat fel lista. KTH och University of Illinois har väldigt mycket gemensamt.

Den som tar en promenad på campusområdet som är beläget mitt i tvillingstäderna Urbana-Champaign kommer snart också att förstå att de röda, oftast pampiga tegelhusen, har en hel del gemensamt med KTH:s centrala campus vid Valhallavägen.

KTH:s borggård har sin motsvarighet i den stora, öppna ytan, ”Main Quad”, på södra sidan av kårhuset. Dock är University of Illinois campus avsevärt större, mer storslaget och om jag vågar skriva det, lite vackrare. Dessutom saknar KTH alla ivriga och väldigt söta ekorrar som helt orädda pilar fram och tillbaka runt studenternas fötter.

Den stora skillnaden mellan KTH och University of illinois är verksamhetens bredd. På Urbana-Champaign bedrivs utbildning och forskning inom alla vetenskapliga områden utom medicin, medan KTH ryms inom en fakultet.

Harry Dankowicz

Harry Dankowicz, med bakgrund från KTH och numera associate professor vid Mechanical Science and Engineering, är en av initiativtagarna till samarbetet med KTH, som går under namnet Inspire.

Han menar att tvärvetenskap inte bara är en fråga om att ha många ämnesområden representerade i ett projekt. Det handlar framför allt om att vara anpassad för ett tvärvetenskapligt tillvägagångsätt där framsteg inte är möjliga utan en stark koppling över både ämnesgränser och geografiska gränser, betonar han.

– University of Illinois har en stark tvärvetenskaplig tradition som på ett naturligt sätt gynnar samtal mellan till exempel ingenjörer, biologer och experter inom informationsteknologi och stadsbyggnad. I samarbetet med KTH, och i förlängningen med Stockholms Universitet och Karolinska Institutet, så öppnas enorma möjligheter att bygga på och stärka denna tradition inom ett större sammanhang, säger Harry Dankowicz.

Med det menar han att det går att dra fördel av expertis som kanske finns representerat enbart på en av institutionerna inom samarbetet och därmed kunna få ett avgörande inflytande på forskningsinriktningar både nationellt och internationellt.

– Det vidgar våra möjligheter att knäcka de livsviktiga utmaningar som mänskligheten står inför och som inte är möjliga att angripa utan ett helhetsperspektiv.

Anna Westerståhl Stenport, litteraturforskare vid University of Illinois, och även hon en av initiativtagarna till samarbetet mellan de båda universiteten, ger sin syn på saken:

– Det är viktigt att poängtera att University of Illinois tidigt satsade på en tvärvetenskaplig ansats, och att universitetet förvisso är mycket framgångsrikt inom teknik och naturvetenskap men också är starkt vad gäller humaniora. Det är ett väldigt allsidigt och heltäckande universitet, säger Anna Westerståhl Stenport.

Det är lätt att förstå vad hon menar. Vid mitt möte med Roy Campbell, professor vid den datavetenskapliga institutionen på University of Illinois, så lägger han stor möda och vikt vid att berätta om den mänskliga aspekten av IT. Där finns mycket kvar att utforska och förstå, i själva verket har vi knapp kommit någonstans alls ännu i den frågan, menar han.

– Vi måste bli bättre på att förstå varför saker och ting men också människor förändras. Det måste också finnas en djupare förståelse för hur vi människor fungerar. På så sätt blir dessa skeenden och händelser begripliga och förutsägbara, och vi kan bygga IT-system som stödjer människor, på både arbetet och fritiden, säger Roy Campbell.

Hur kan då KTH och University of Illinois dra nytta av varandra, exempelvis ur ett tvärvetenskapligt perspektiv?

Harry Dankowicz säger att en av poängerna med satsningar som Inspire är att skapa kopplingar på lokal nivå, där samarbetspunkter mellan kollegor på University of Illinois uppmärksammas först i samband med att man finner gemensamma kontakter med en extern kollega, i det här fallet från KTH.

– Det faktum att KTH inkluderar utbildningar och ämnesområden som ligger tvärs över flera skolor på University of Illinois ger en möjlighet för fakultetsmedlemmar hos oss att finna gemensamma forskningssammanhang som annars inte nödvändigtvis skulle prioriterats.


Text: Peter Larsson

Läs mer om samarbetet mellan KTH och University of Illinois


Fakta: University of Illinois, Urbana-Champaign

  • Omgärdade och inbäddade bland vidsträckta, prasslande majsfält ligger tvillingstäderna Urbana-Champaign, och mitt i centrum finns University of Illinois campus. Det blir snabbt uppenbart att jordbruk är en viktig näring i den här delen av USA.
  • John Bardeen, en av de tre skaparna av transistorn, var verksam vid University of Illinois mellan 1951 och 1975. Transistorn gav honom Nobelpriset i fysik 1956 (han blev sedermera världens hittills ende dubbla nobelpristagare i fysik). LED-teknikens skapare var hans första doktorand.
  • University of Illinois utexaminerar årligen 18 500 studenter. Universitetet har 25 000 anställda och erhåller cirka 800 miljoner dollar årligen i externa forskningsmedel.
  • University of Illinois har tre campus, varav ett i Chicago och ett i Springfield. Det största finns i Urbana-Champaign.
  • University of Illinois alumner och fakultetsmedlemmar har genom åren fått ta emot 23 Nobelpris och 19 Pulitzerpris.
Till sidans topp