Till innehåll på sidan
Tensta arkitekturskola
Stefan Petersson och Erik Stenberg har initierat en högskoleförberedande arkitekturutbildning i Tensta. Till vänster eleven Elin Sarhan.

Tensta kan bli ny ingång till Arkitektur

Publicerad 2009-01-23

Tensta Arkitekturskola kan bli en lokal ingång till KTHs populära arkitekturprogram. Hösten 2009 startar verksamheten med målet att bredda antagningen till arkitekturutbildningen, men även utgöra en ny arena för debatt om upprustningen av miljonprogrammen.

Erik Stenberg är, tillsammans med föreståndaren Stefan Petersson, initiativtagare till Tensta Arkitekturskola och de båda möter upp i generösa lokaler i Tensta gymnasium. Här ska Tenstas gymnasieelever ges en bättre chans att komma in på arkitektprogrammet på KTH.

Till en början genom KTH-handledda projektarbeten inom ramen för gymnasieskolan. Men nästa steg är en eftergymnasial utbildning som kan komma att likna ett arkitekturteknisktbasår, menar initiativtagarna.

– Hur formerna ska se ut för utbildningen är dock något som vi fortfarande diskuterar. Klart är att vi måste öka mångfalden inom våra utbildningar så att de bättre efterliknar dagens Sverige. KTH har inte nått ut till Tensta i sin rekrytering och behöver därför en ny väg för att lyckas, säger Erik Stenberg, prefekt på Arkitekturskolan vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Gensvar hos vice rektor

Satsningen väcker positivt gensvar hos KTHs vice rektor för studentrekrytering Eva Malmström Jonsson. Speciellt intressant är den i detta fall, menar hon, eftersom det rör Arkitekturskolan som redan har ett högt söktryck till arkitektprogrammet men behöver bredda urvalet av studenterna på utbildningarna.

– Dagens studenter utgör en homogen grupp med liknande bakgrund. Men i dag är samhället mångkulturellt och det måste också återspeglas inom utbildningarna på KTH, säger hon.

Närmare hälften av de som antas till arkitektprogrammet kommer in via antagningsprov och tanken är att Tensta Arkitekturskola främst ska förbereda eleverna inför provet.

– Arbetsprovet till arkitektprogrammet bygger i stora delar på inlärda kunskaper som vi kan ge eleverna innan de söker. Nästa steg är att göra kurserna poänggrundande i någon form, säger Stefan Petersson, föreståndare för Tensta Arkitekturskola.

Men någon genväg in på arkitektprogrammet handlar det inte om, menar Eva Malmström Jonsson.

– Nej, inte som antagningsförfarandet ser ut i dag. Men det kan göra studenterna bättre förberedda för antagningsprovet som är en del av urvalsprocessen. Blir detta framgångsrikt kan vi använda konceptet för att sprida intresset för ämnen som kemi, matematik och fysik vilket kan ge fler studenter till ingenjörsutbildningarna, säger Eva Malmström Jonsson.

Plats för utställningar

Tensta Arkitekturskola ska också ge plats för utställningar av arkitektur- och samhällsbyggnadsprojekt. Dessutom ska en av arkitekturskolans fördjupningskurser ges här, med ett tjugotal arkitekturstudenter ur årskurs fyra och fem.

Kurser som gärna får ha fokus på utvecklingen kring Järvafältet eller lokala arkitekturprojekt i det omgivande Tensta, menar Erik Stenberg.

– Vi vill etablera ett forum för diskussioner kring arkitektur, speciellt med inriktning på upprustningsbehovet av våra miljonprogramsområden. En mycket aktuell samhällsfråga som KTH bör vara med att driva, säger Erik Stenberg.

Upprustningen av miljonprogramsområdena förväntas kosta hundratals miljarder kronor. Men samtidigt är detta inte bara en ekonomisk fråga, menar Erik Stenberg. Här finns också integrationspolitiska aspekter, och nya lärdomar att göra inom hållbar samhällsutveckling. Erik Stenberg var även en av drivande krafterna bakom Bomässan 2006 i Tensta och menar att KTH måste sträva mot ett djupare samhällsengagemang.

– Vandrar jag runt i Tensta är det en annan verklighet jag möter än den på KTH. I grunden är detta en fråga om mångfald där det är viktigt att KTH utvecklas till en naturlig del av samhället, sida vid sida med alla människor, säger han.


Text: Magnus Trogen. Foto: Håkan Lindgren.
 

Läs mer på Tensta arkitekturskolas webbplats