Skapa tillväxt med grön teknik

Publicerad 2009-01-26

Grön teknik - hot eller möjlighet? Den frågan står i centrum när KTH Företagssamverkan 1 april arrangerar konferensdagen Teknik och Tillväxt. Under dagen diskuterar företagsledare, forskare och politiker frågor om energi, klimat och gröna transporter.

Under förmiddagen arrangeras två parallella konferenser - "Förnybar energi - en bransch i tillväxt?" och "Fordonsindustrin - en framtidsbransch?" - som i första hand vänder sig till strategiska beslutsfattare i berörda företag och till forskare.

Slutsatserna från förmiddagens konferenser fångas upp under eftermiddagen i en tredje konferens som i första hand riktar sig till politiker, myndigheter, forskningsinstitut, företag samt forskare och lärare.

Konferensdagen Teknik och Tillväxt, som ska bygga broar mellan näringslivet och akademin, arrangeras i år för andra gången. Konferensen verkar i gränslandet mellan företagsutveckling, teknisk forskning/utbildning och utvecklingen i det svenska samhället. Genom att utgå från företagens utmaningar vill man skapa en insiktsfull diskussion i tillväxtdebattens centrum.

Deltagandet i Teknik och Tillväxt är kostnadsfritt.


Christer Gummeson

Läs mer om konferensen Grön teknik - hot eller möjlighet?