Om kommentarer i Campi

Genom kommentarsdelen i foten av varje artikel kan du ge respons på innehållet i Campi. Postade kommentarer publiceras direkt på sajten och det är du som skriver en kommentar som ansvarar för innehållet.

Kommentering är endast öppen för besökare inloggade med kth.se-konto. I anslutning till kommentarer framgår alltid namn på den som publicerat kommentaren. Eventuell porträttbild är hämtad från avsändarens profilsida. (Din profilsida: www.kth.se/social/home/profile)

Genom att använda kommenteringsfunktionen förbinder du dig

  • Att endast publicera kommentarer som är relevanta med avseende på artikelns innehåll
  • Att använda ett sakligt och vårdat språk
  • Att inte publicera kommentarer som bryter mot lagar eller KTH:s föreskrifter eller som innehåller internetadresser till sådant innehåll
  • Att inte publicera kommentarer som innehåller personangrepp eller kan vara till skada för enskild person. Inlägg och kommentarer ska hålla en god ton och inte uppfattas som stötande. Debatt och argumentation ska präglas av respekt.
  • Att inte publicera samma inlägg flera gånger eller på liknande sätt störa eller sabotera diskussionen

Campi-redaktionen håller kontinuerlig uppsikt över publicerade kommentarer och tar bort kommentarer som bedöms bryta mot ovanstående punkter.

Hittar du en kommentar på webbplatsen som du anser vara otillåten vänligen inrapportera denna via Rapportera-länken i anslutning till kommentaren.

Inom ramen för KTH:s serviceskyldighet förbinder sig redaktionen att vidareförmedla ärenden till relevant funktion på KTH där så anses anmodat.

Inkomna kommentarer utgör allmänna handlingar. De kan dock komma att raderas (gallras) sedan en viss tid förflutit efter publicering.

Taggad som
Till sidans topp