Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Taggsökning (Ange taggar kommaseparerade)

Sökresultat för [undervisning]

Antal matchande artiklar: 10

Balanserad undervisning ger bäst resultat

Ge inte upp när studenterna visar motstånd. Vill du förbättra din undervisning måste du vara lite modig. Det menar Maria Weurlander som doktorerat om samspelet mellan lärarnas undervisning och studenternas lärande.

Motiverade lärare når världsklass

Undervisningens status behöver stärkas om KTH ska nå sina ambitioner om en utbildning i världsklass. Det anser Mireia Altimira som nyligen läst grundkursen i högskolepedagogik.

Lär dig matte med teater

Nu provar KTH-lärare nya grepp. Med hjälp av ljus, ljud, skådespelare och konstnärer i KTH:s reaktorhall undervisar Dilian Gurov elever i matematik. Tanken är att provocera, utmana andra lärare att tänka i nya riktningar och få eleverna att uppleva lektionerna och minnas materialet bättre.

”Aldrig mer vanliga föreläsningar”

Fredrik Lundell har lämnat katedern och skrotat sina gamla föreläsningsmetoder. I stället triggar han i gång studenterna till att diskutera och delta aktivt i undervisningen. För detta har han belönats med utmärkelsen Årets lärare på KTH.

Näringslivet håller undervisningen aktuell

För läraren Håkan Kullvén är det självklart att hålla koll på hur hans ämne utvecklas i praktisk tillämpning. Aktuella exempel från företagens vardag gör undervisningen både effektivare och roligare. Genom kompetensutvecklingsprojektet NOTIS har han fått massor av nya idéer.

Debatt: När närvaron sjunker

Studenternas närvaro på föreläsningarna har minskat drastiskt, vilket drabbar både dem själva, kurskamrater och lärare. Extraarbete, attityder och kolliderande kurser kan vara en del av förklaringen. Det skriver läraren och forskaren Kristina Palm som föreslår flera åtgärder för att öka studenternas närvaro.

Smartare lösningar från unga studenter

Studenter tänker i andra banor än medelålders forskare. Många lysande idéer tog form när it-studenter gav sig på att finna hållbara lösningar inom godstransporter och energiförbrukning.

Han vill höja lärarnas status

– Kanske ska en duktig lärare på KTH ha samma lön som en framgångsrik professor? Tor Ericson från ÅF, ett av Europas största teknikkonsultföretag, vill lyfta universitetslärarnas status. Deras insats för samhällsnyttan borde belönas mer, menar han.

Bättre teknikstöd i alla lärosalar

Lärarna använder allt mer tekniskt stöd i sin undervisning. Men standarden på utrustningen släpar efter. Nu satsar KTH för att rusta upp undervisningssalarna med modern AV-teknik som bygger på användarnas behov.

"It-undervisning saknar pedagogisk grund"

Gymnasieskolans it-undervisning släpar efter. Lärare saknar pedagogiska verktyg och når bara ut till elever som redan har specialkunskaper inom data. Om inget görs riskerar Sverige att hamna på efterkälken, enligt forskare från KTH.

Till sidans topp