Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Taggsökning (Ange taggar kommaseparerade)

Sökresultat för [transporter]

Antal matchande artiklar: 10

Nytt fartyg ger 16 procent lägre miljöpåverkan

Nu har KTH-forskare varit med och tagit fram ett fartyg vid namn CargoXpress. Miljöpåverkan från CargoXpress är i genomsnitt 12 procent lägre jämfört med godstransport med lastbil och jämfört med konventionella fartyg ger CargoXpress hela 16 procent lägre utsläpp.

"Sverige är ett u-land på fiskodling"

Sverige och Stockholmsregionen skulle utan tvekan kunna utöka odlandet av fisk tio gånger om, bland annat med nya arter som till exempel gös och abborre. Enligt ett enkelt räkneexempel med 100 kronor per kilo fisk och en svensk total odling av 100 000 ton per år skulle det ge en ökad omsättning om tio miljarder kronor och kunna ge 10 000 nya jobb i landet, enligt KTH-docenten Björn Frostell.

Transporttema i nya KTH&Co

Nya idéer och tydligare ingångar för näringslivet. Med en strategisk plattform kopplar KTH greppet om transportfrågorna. Transportplattformen är ett av inslagen i temat om transport i årets andra nummer av tidningen KTH&Co.

Ericsson med i KTH:s satsning på transportforskning

Transportforskningslaboratoriet ITRL på KTH får ytterligare en medspelare. Ericsson gör KTH och Scania sällskap och går in med 15 miljoner kronor till forskning om framtidens infrastruktur.

Nytt biltak ger minskad bränsleförbrukning

Nu har en forskare vid KTH lyckats minska vikten på ett biltak med 80 procent utan att för den sakens skull göra biltaket nämnvärt dyrare eller ge det sämre egenskaper. Snarare är det tvärtom, det nya biltaket ger större komfort och en kupé med bättre taluppfattbarhet. Om sättet att designa biltaket dessutom appliceras på hela bilen kan den minskade bränsleförbrukningen bli omfattande.

Redovisa hur vi ska nå miljömålen, Bildt

Göran Finnveden och Jonas Åkerman kommenterar i Expressen Carl Bildts syn på det ökande resandets för- och nackdelar och hur klimatmålen ska nås.

Naturgas, återvinning, och transporter i byggsektorn

Naturgas bör ses som en övergångslösning, menar Göran Finnveden som intervjuats i SvD. Anna Björklund, intervjuad i Sydsvenskan, ser stora miljövinster med en ökad återvinning av plast. I en debattartikel i Husbyggaren beskriver Göran Finnveden och Susanna Toller vikten av att byggsektorn börjar arbeta med ett livscykelperspektivpåpekar .

Pengar och tid viktigare än miljö

Många företag har tydliga riktlinjer som syftar till att antalet affärsresor ska minska till förmån för resfria möten. En forskargrupp på KTH har tittat närmare på faktorer som avgör hur möten sker, och resultatet är bland annat att pengar, tid och teknikrädsla spelar en avgörande roll.

Hantverkarna

Hantverksgruppen hjälper bl.a till med snickeri, lampbyte, uppsättning av hyllor samt utför mindre flyttningar och transporter.

Forskare bloggar om framtidens transporter

Hallå där, Anna Pernestål Brenden, som forskar om hållbara transporter och börjat blogga i Vetenskapsrådets tidning, Curie. Hur känns det? – Kul och inspirerande. Och lite pirrigt också.

Till sidans topp