Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Taggsökning (Ange taggar kommaseparerade)

Sökresultat för [tekniskt basår]

Antal matchande artiklar: 3

Kvinnliga basårsstudenter dubbelt så bra

Studenternas bakgrund är avgörande för deras framgång på KTH. Kvinnliga studenter som läst ett basårsprogram har dubbelt så stor chans att klara en ingenjörsutbildning jämfört med män som antagits via högskoleprov.

Ökat söktryck till KTH

Antal sökande till KTH:s utbildningsprogram 2013 har ökat i jämförelse med förra året. Den slutsatsen kan nu dras någon vecka efter att sista ansökningsdagen passerat.

Till sidans topp