Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Taggsökning (Ange taggar kommaseparerade)

Sökresultat för [omorganisation]

Antal matchande artiklar: 5

Skolorganisationen ses över

Två arbetsgrupper ska under våren titta på fördelar och nackdelar med en ny skolorganisation. Resultatet ska utgöra underlag för en planerad integration av skolorna.

Arbetsgrupper ser över skolorganisation

Sex av KTH:s skolor kan komma att slås ihop till två större skolor i enlighet med rektors beslut om en planerad integration av skolorna. Syftet är att stärka organisationen och skapa ett tätare samarbete mellan närliggande ämnesområden, särskilt inom utbildningen. På de aktuella skolorna har planeringsarbetet inför en omorganisation nu dragits igång.

Hearing om översyn av skolorganisation

Arbetet med att se över KTH:s skolorganisation har kommit halvvägs och två arbetsgrupper har lämnat in sina förslag. Den 14 juni håller rektor Sigbritt Karlsson en hearing för personalen.

Halvvägs till ny skolorganisation

Varför måste skolorna slås ihop? Räcker det inte med att samarbeta över skolgränserna? Och kommer vi inte att tappa fart genom att ägna tid och energi åt en omorganisation? Det var några av de frågor som ventilerades under en hearing om förändringen av skolorganisationen.

Skolchefer utses i september

Som en följd av beslutet om en förändrad skolorganisation, där sex av KTH:s skolor kan bli två, har samtliga skolchefer samt vice skolchefer och prodekan för arkitektutbildningen fått sina förordnanden förlängda till sista december i år. I slutet av september förväntas rektor utse de skolchefer som tillträder i januari.

Till sidans topp