Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Taggsökning (Ange taggar kommaseparerade)

Sökresultat för [jämställdhet]

Antal matchande artiklar: 10

Forskartalanger tar plats på KTH

KTH:s satsning på att rekrytera unga forskartalanger har slagit väl ut. Högt meriterade personer är nu på plats. Kemiforskaren Zeynep Cetecioglu Gurol ska hitta nya vägar för resursåtervinning.

Könsneutral kurs gjorde susen

Fler studenter klarade en introduktionskurs i programmering – sedan den bland annat klätts om i ett könsneutralt språk. Forskarna bakom förändringen vill nu pröva att stöpa om även andra kurser på KTH.

Lyssnar och lär av studenterna

Lyssna på studenterna om du vill ha ärliga svar. Med den ansatsen har Malin Åberg Wennerholm, lärare på Arkitekturskolan, satt fart på jämställdhetsarbetet och infört nya examinationsformer. Nu belönas hon med KTH:s pedagogiska pris för sina insatser.

KTH mobiliserar för ökad jämställdhet

Hur kan KTH bli en mer genusmedveten organisation? En plan ska tas fram för att inkludera jämställdhetsperspektivet i alla beslut och processer.

Kvinnors perspektiv höjer kvalitet

Malin Åberg Wennerholm står bakom flera åtgärder som stärkt arkitekturutbildningen på KTH. Nu får hon årets jämställdhets- och mångfaldspris för sina insatser. Hör henne berätta om vad alla lärare behöver tänka på.

Könsneutralt kursmaterial ger fler godkända studenter

Efter att KTH-forskarna Maria Svedin och Olle Bälter stöpt om kursmaterialet i en programmeringskurs till att vara mer könsneutralt gjorde de en intressant upptäckt. Så väl fler kvinnor som män klarade utbildningen och därigenom ökade genomströmningen.

”Tillsammans blir vi en kritisk massa”

De kvinnliga forskarstudenterna på Elektro-skolan är en minoritet på varje avdelning. Men genom nätverket för kvinnliga doktorander får de stöd och inspiration i en större grupp.

”Allas ansvar att jobba mot diskriminering”

Årets vinnare av KTH:s jämställdhetspris, Irina Radulescu, är glad och stolt över utmärkelsen. Men hon vill gärna dela med sig av äran till övriga medlemmar i KTH:s nätverk för kvinnliga professorer och docenter.

Katias engagemang lyfter jämställdheten

Katia Gallo har blåst nytt liv i SCI-skolans nätverk för kvinnliga akademiker. På ett år har antalet medlemmar fördubblats. Nu får hon KTH:s jämställdhetspris för sitt sätt att leda nätverket.

När näthatet slår till

Två KTH-studenter utsattes för massiv kritik, i kommentarsfält och på Facebook, efter en debattartikel i Ny Teknik där de krävde kurser i genus för blivande ingenjörer. När forskaren Josefin Wangel gick in till deras försvar fick hon hatiska kommentarer.

Till sidans topp