Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Taggsökning (Ange taggar kommaseparerade)

Sökresultat för [e-lärande]

Antal matchande artiklar: 10

Lärarna vill arbeta mer med e-lärande

De flesta av KTH:s lärare vill arbeta mer med e-metoder i sin undervisning. Men tekniken och det digitala stödet släpar efter och matchar inte lärarnas behov fullt ut. Tiden är en annan bristvara, enligt en enkät som gjorts för att kartlägga lärarnas användning av e-lärande.

IT-verktyg som ökar genomströmningen

När Google Docs används som socialt kommentarsystem för lärare och studenter blir resultatet både ett bättre lärande och en högre genomströmning av studenter. I dag är verktyget obligatoriskt vid medieteknikprogrammet och nu kan det spridas till hela KTH.

Bättre teknikstöd i alla lärosalar

Lärarna använder allt mer tekniskt stöd i sin undervisning. Men standarden på utrustningen släpar efter. Nu satsar KTH för att rusta upp undervisningssalarna med modern AV-teknik som bygger på användarnas behov.

Sök projektmedel för vidareutveckling av e-lärande

Har du utvecklat digitala lärresurser i din kurs? Är du intresserad av att vidareutveckla dessa? Om du svarar ja på frågorna är du välkommen att ansöka om projektmedel avseende 2013.

Lärare på nätet – pedagogisk framgång

Efter 15 år bakom katedern har Mamo Colarieti-Tosti börjat lägga upp sina föreläsningar på nätet. Tiden i klassrummet är alltför dyrbar för att användas till envägskommunikation. Nu kommer studenterna till lektionerna för att diskutera på djupet i stället.

Personlig pedagog gör susen

Tänk om varje elev eller student kunde ha sin egen personliga lärare. Forskning vid KTH visar att det är möjligt via nätet – även för att bedriva högkvalitativ utbildning.

Välkommen till Lärarstöd

”Konkurrensen om de bästa studenterna blir global när kurser i större utsträckning erbjuds via nätet och undervisningsmaterial lätt finns tillgängligt. Detta innebär att virtuella campus blir lika viktiga som fysiska.” KTH Vision 2027

KTH drar igång öppna kurser på nätet

Startskottet har gått för KTH att producera öppna globala nätkurser, så kallade MOOC:ar, massive open online courses. Intresserade lärare uppmanas att bidra med innehåll för en världsomspännande marknad.

KTH:s e-lärande kartläggs genom enkät

I vilken omfattning använder KTH:s lärare digitala system i undervisningen eller för sin administration? Hur många av dem använder exempelvis Skype, webbaserade prov eller digitala diskussionsforum? Det är några av frågorna i en enkät som går ut till alla drygt 1000 lärare på KTH i oktober. Syftet är att ta tempen på hur virtuellt KTH:s campus egentligen är i nuläget.

Utdrag ur styrdokument om e-lärandet på KTH

KTH har en inriktning att öka inslag e-lärande och digital pedagogik i campus kurser. Här hittar du utdrag ur av ledningen beslutade styrdokument

Till sidans topp