Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Taggsökning (Ange taggar kommaseparerade)

Sökresultat för [Viggo Kann]

Antal matchande artiklar: 4

Studenternas språk bättre än ryktet

Studenters skrivförmåga har blivit bättre – tvärtemot vad många skoldebattörer hävdat. Forskare vid KTH varnar för att universitetslärare vilseletts av en skev debatt.

KTH missar chansen till högre ranking

Studenternas examensarbeten bidrar starkt till KTH:s genomslag, både nationellt och internationellt. Samtidigt är många exjobb inte tillgängliga på nätet – på grund av bristande rutiner.

Utan språket stannar KTH

Språkkvaliteten brister i många texter som produceras av KTH. Samtidigt saknar personalen stöd och anvisningar för hur de ska hantera språket både när det gäller svenskt och engelskt material.

”Etiska frågor ska upp på bordet”

KTH vässar sin värdegrund. En tydligare etisk policy kombinerad med en mer levande diskussion om moraliska frågor ska stärka medarbetarnas etiska kompass.

Till sidans topp