Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Taggsökning (Ange taggar kommaseparerade)

Sökresultat för [Sigbritt Karlsson]

Antal matchande artiklar: 10

Första dagen som rektor på KTH

Genom ökad delaktighet och mer dialog vill rektor Sigbritt Karlsson lyfta KTH till nästa nivå. Vi följde med under hennes första dag på jobbet.

Rektorskandidat tror på tillit och tydlighet

Sigbritt Karlsson, föreslagen som nästa rektor, vill lyfta KTH en nivå till. – Jag är inte helt nöjd med KTH:s position i världen, det finns potential att bli ännu starkare. Vi ska bli teknikvetenskapens förebild som anger den tekniska utvecklingen, sade hon under en presentation inför anställda och studenter.

Mikael Östling föreslås som prorektor

Han går från jobbet som forskare och chef i Kista, med lång erfarenhet i bagaget – till KTH:s högsta ledning. Mikael Östling är föreslagen att bli ny prorektor.

Sigbritt Karlsson föreslås som ny rektor på KTH

Hon går från Sveriges minsta högskola, Skövde, till det största tekniska lärosätet i Norden. Sigbritt Karlsson är föreslagen att bli KTH:s nya rektor.

Sigbritt Karlsson blir KTH:s rektor

Regeringen har utsett Sigbritt Karlsson, professor i polymerteknologi, till rektor på KTH från november. – Det känns härligt. Nu kan jag på allvar börja ställa in mig på att komma tillbaka till KTH, både mentalt och känslomässigt, säger hon.

KTH föreslår Sigbritt Karlsson som rektor

KTH:s styrelse har beslutat att föreslå regeringen att utse Sigbritt Karlsson till nästa rektor.

Skolorganisationen ses över

Två arbetsgrupper ska under våren titta på fördelar och nackdelar med en ny skolorganisation. Resultatet ska utgöra underlag för en planerad integration av skolorna.

Se rektors och prorektors presentation från 23/3 2017

Närmare 90 medarbetare hade samlats i Ångdomen för att lyssna på rektor Sigbritt Karlsson och prorektor Mikael Östling presentera sina tankar om KTH:s utmaningar och möjligheter.

Rykten utreds av oberoende nämnd

KTH:s rektor Peter Gudmundson har begärt in ett yttrande från Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp, CEPN, för att utreda rykten om misstänkt oredlighet i forskning rörande KTH:s tillträdande rektor Sigbritt Karlsson.

Rykten om oredlighet saknar grund

Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning, slår i ett yttrande fast att rykten om misstänkt oredlighet i forskning rörande rektor Sigbritt Karlsson saknar grund och att Sigbritt Karlssons agerande som forskare i slutet av 1990-talet inte kan anses som vetenskaplig oredlighet.

Till sidans topp