Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Taggsökning (Ange taggar kommaseparerade)

Sökresultat för [Per Berglund]

Antal matchande artiklar: 6

Ny kvalitetsgranskning för lärosäten

Ett nytt system för att utvärdera kvaliteten på universitet och högskolor har nyligen presenterats av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det nya systemet är betydligt bredare och mer omfattande än det förra. – Det är helt annorlunda och egentligen fyra, för KTH:s del tre, utvärderingar i stället för en, säger Per Berglund, prodekanus på KTH.

Näringslivet får skräddarsydd forskarutbildning

En ny typ av forskarutbildning startas av tre lärosäten däribland KTH. Pilotsatsningen sker i samarbete med näringslivet och stöttas av KK-stiftelsen med 16 miljoner. Utbildningen ger en licentiatexamen.

Katja Grillner blir KTH:s nästa dekanus

Arkitekturprofessor Katja Grillner blir KTH:s dekanus de närmaste fyra åren. Det står klart sedan valberedningens förslag vunnit i fakultetsrådsvalet. Nära hälften av lärarna röstade – dubbelt så många som vid förra valet.

Ökad trygghet – mindre administration

Per Berglund vill ge lärarna tryggare arbetsvillkor och helst mindre administrativ börda. Efter en period som prodekanus är han beredd att satsa fyra år till. Nu vill han ro iland de förnyelsearbeten han varit med och dragit igång.

”Högt valdeltagande legitimerar systemet”

Stort och smått blandades vid en hearing av fakultetsrådets kandidater. Frågor om vetenskapliga grunder följdes av kommentarer på hur man fyller i en reseräkning. Gemensamt var viljan att värna kvaliteten på kärnverksamheten – forskning och utbildning.

Till sidans topp