Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Taggsökning (Ange taggar kommaseparerade)

Sökresultat för [Campi-debatt]

Antal matchande artiklar: 10

Forskare kräver miljösatsning på campus

KTH måste sikta mot guld i miljöcertifieringen av alla nybyggnationer på campus. Det är viktigt att studenterna får se ledande miljösatsningar på nära håll, skriver två forskare i ett inlägg.

”Självklart är stress strukturellt problem”

Problemen med stressrelaterad ohälsa på KTH är kopplade till de orealistiska förväntningar som finns på forskare och lärare. Bra att detta nu tas upp till ytan, skriver professor Henrik Artman, i en kommentar till nyheten att KTH startar en kampanj för att motverka stress:

Professor kritisk mot tystnad på KTH

Finns det en tystnadskultur på KTH? Kaj Lindecrantz, professor, är kritisk mot bristen på diskussioner och öppna samtal när det uppstår problem i verksamheten. Det blir bara mummel i korridoren, ingen tar ansvar, hävdar han i ett debattinlägg.

Rektor: Ingen skillnad på nationalitet

KTH gör ingen skillnad på nationalitet för antagningen till forskarstudier och de olika formerna för finansiering, skriver rektor Peter Gudmundson i ett svar i debatten om utländska doktoranders villkor på KTH.

Debatt: När närvaron sjunker

Studenternas närvaro på föreläsningarna har minskat drastiskt, vilket drabbar både dem själva, kurskamrater och lärare. Extraarbete, attityder och kolliderande kurser kan vara en del av förklaringen. Det skriver läraren och forskaren Kristina Palm som föreslår flera åtgärder för att öka studenternas närvaro.

”Svenska forskningsanslag en skandal”

KTH behöver kraftigt ökade fasta statliga anslag. I dag tvingas forskarna ägna mer tid åt att skriva medelsansökningar än att undervisa och handleda doktorander, skriver materialforskaren Bo Sundman i en debattartikel. Själv flyttade han utomlands för att kunna förverkliga sina forskningsprojekt inom materialvetenskap.

Rektor: Bra och levande dialog på KTH

KTH är ett öppet lärosäte där alla välkomnas att uttrycka sin mening, det finns många fora där man kan uttrycka åsikter och önskemål, skriver rektor Peter Gudmundson i ett svar på Kaj Lindecrantz debattinlägg.

Publiceringar når inte rätt forskare

Publicera hellre i en lägre rankad tidskrift med rätt läsare, än en högrankad där inte dina kollegor finns. Ny statistik från KTH kan tyda på att unga forskare som publicerat många artiklar ändå inte når ut. Det hävdar Erik Vidman, doktorandordförande och Göran Hamrin, universitetsadjunkt i teoretisk informationsåtervinning, i en debattartikel.

Föreståndare vill lyfta samarbete inom medicinsk teknik

KTH:s plattform inom livsvetenskap vill inspirera forskare utanför STH-skolan att engagera sig i centret Technology for Health. Man kan inte kommendera forskargrupper att flytta dit, skriver föreståndarna Ozan Öktem och Jerker Widengren, i ett inlägg i debatten om den nya byggnaden.

Debatt: Verkligheten ser annorlunda ut

KTH:s prorektor Eva Malmström Jonsson och prodekanus Per Berglund svarar på studenten Hugi Ásgeirsson debattinlägg om de nya riktlinjerna för valbara kurser:

Till sidans topp