Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Taggsökning (Ange taggar kommaseparerade)

Sökresultat för [CSC-skolan]

Antal matchande artiklar: 9

De ska få folk att göra rätt saker

Forskare och lärare på CSC-skolan borde kommunicera mer och administrera mindre. Kommunikationen behövs för att göra skolan synligare utanför KTH. Och administrationen ska skötas av dem som har utbildning för det. Den nya ledarduon för CSC-skolan har satt tydliga mål för skolans framtid.

”Bäst om forskarna själva får bestämma”

CSC-skolan har tagit fram en ny metod för att stimulera ämnesövergripande forskning. Med hjälp av så kallade Small visionary projects har man dragit igång flera forskningssatsningar som annars aldrig skulle ha lyft från idéplanet.

Digital mästare står på tre ben

Data, design och psykologi är tre viktiga ben i hans verksamhet. Gulan – eller Jan Gulliksen som det står i passet – är ordförande i regeringens digitaliseringskommission och har fått titeln digital champion. Han är också dekan på CSC-skolan. Och det är inte civilingenjörsstudierna han har haft mest nytta av i jobbet, det är hans teaterbakgrund.

Ändrat IT-stöd väckte motstånd

Debatten har varit intensiv under våren om förslaget att samordna CSC-skolans IT-stöd med KTH:s centrala IT-administration. Förslaget väckte starka reaktioner bland anställda, studenter och hos facket. Nu har frågan belysts i en utredning.

Så möter man doktorandernas behov

Vad innebär det att vara handledare? Hur kan jag på bästa sätt hjälpa doktoranden att utvecklas till en självständig forskare? Och vad gör jag när någonting går snett? Det var några av de frågor som diskuterades på en utbildningsdag för CSC-skolans handledare.

Personliga möten för de nya studenterna

Vem bestämmer vad du ska forska om? Det var en av de frågor som CSC-skolans lärare fick besvara under en mottagningsdag för nyantagna studenter. När lärare och studenter möttes i smågrupper handlade samtalen om allt från studieteknik och framtidsutsikter till robotars känsloliv.

Ledarskap ingen enmansshow

Det ska vara enkelt att göra rätt, tycker Maria Widlund, HR-chef och årets ledare på CSC-skolan. Hon prisas för sina insatser i utvecklandet av HR och support-funktionerna på skolan. Men själv betonar hon att förbättringarna är frukten av ett lagarbete.

Lärare inspirerar för forskning

Vad krävs för att robotar ska kunna fungera ute i verkligheten? Iolanda Leite presenterade sitt område social robotik på CSC-skolans dag. Dagen var ett tillfälle för färska studenter att inspireras av lärarnas forskning.

KTH:s mesta chef går vidare

Vid årsskiftet går KTH:s mesta chef Ingrid Melinder i pension efter 27 år som prefekt och dekan. Men var det någon som trodde att hon nu kommer att dra sig tillbaka till ett stilla pensionärsliv? Nähä, tänkte väl det.

Till sidans topp