Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Taggsökning (Ange taggar kommaseparerade)

Sökresultat för [Afrika]

Antal matchande artiklar: 5

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat stipendieprogram som syftar till att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika. Programmet stimulerar till långsiktiga samarbetsprojekt med institutioner i utvecklingsländer samt till ömsesidig kompetensuppbyggnad och förståelse för de deltagandes kulturer. Genom Linnaeus-Palme kan KTH:s fakultet söka finansiering för lärar- och student-utbyte.

Studenterna som redan gör samhällsnytta

Det ska vara riktiga projekt som gör verklig samhällsnytta, säger Björn Pehrson, professor i telekommunikationsystem. I över 20 år har han involverat sina studenter i IT-projekt som förbättrar levnadsvillkoren i utvecklingsländer. Nu har han också engagerat dem för att sprida sin pedagogiska modell till de lärosäten som bäst behöver det.

Samarbete ger hopp om global utveckling

Ta en samhällsutmaning och låt studenter arbeta kring innovativa lösningar på det. Det är grundkonceptet för så kallad utmaningsdriven utbildning, kärnan i KTH:s innovationsnav för global utveckling. Lärare från fem partneruniversitet i Afrika besökte nyligen KTH för att lära sig att utveckla egna kurser i samma metodik.

Till sidans topp