Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för vicerektor för forskningen

Antal träffar: 2

Ny vicerektor värnar om kvalitet

Arne Johansson, professor i mekanik, blir KTH:s nya vicerektor för forskningen. Kvalitetsfrågor ligger honom varmt om hjärtat. Han vill se en tydligare strategi för att locka fler av de tunga finansiärerna att satsa på KTH.

Laganda lyfter forskningen

Lagarbete, spetsforskning och tvärvetenskap. Det är grundbultar i KTH:s forskningsverksamhet och avgörande för dess goda rykte. – Att vi attraherar ansedda forskare och internationella studenter till KTH är ett gott betyg, säger Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning på KTH.

Till sidans topp