Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för verksamhetsstöd

Antal träffar: 6

Vetenskapsmoln hjälper företag med hemläxan

I en europeisk storsatsning där bland annat KTH, Microsoft och EU ingår ska hjälpa företag att inse poängen med datormoln. Ett par riktigt stabila akademiska serverfarmar plus Microsofts datormoln Azure utgör musklerna i projektet.

Centralt eller lokalt stöd – det är frågan

Balansen mellan centralt och lokalt, överbelastning och otydliga uppdrag. Det är några av de frågor som lyfts i en delrapport om översynen av förvaltning och verksamhetsstöd. – Arbetsbelastningen på vissa avdelningar är väldigt oroande, konstaterar rektor Sigbritt Karlsson.

Verksamhetsstöd för ett KTH

Färre avdelningar, en gemensam ledning för verksamhetsstöd till forskning och utbildning samt en separat rektorsstab. Det är ramverket i förslaget till ny organisation för KTH:s administration. En organisation som ska bidra till att skapa ett mer sammanhållet KTH.

Förvaltning och verksamhetsstöd ses över

Enligt ett rektorsbeslut ska en arbetsgrupp genomlysa KTH:s förvaltning och verksamhetsstöd. – Vi vill effektivisera processerna och bygga ett optimalt administrativt stöd för utvecklingen av KTH:s utbildningsmiljö, säger Sigbritt Karlsson, rektor.

Välkommen till VIS

Välkommen till VIS, Business intelligence, verksamhets och beslutsstöd på KTH. Här finns ekonomi-, personal- och verksamhetsrelaterad data samlad och tillgänglig för rapportering och analys.

Ny organisation för KTH:s verksamhetsstöd

Nu är beslutet taget. Vid årsskiftet påbörjas en omorganisation av KTH:s förvaltning i syfte att forma ett tydligt KTH-gemensamt verksamhetsstöd. Förändringarna genomförs i två steg med början på den centrala förvaltningen.

Till sidans topp