Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för universitetsförvaltning

Antal träffar: 1

Ny organisation för KTH:s verksamhetsstöd

Nu är beslutet taget. Vid årsskiftet påbörjas en omorganisation av KTH:s förvaltning i syfte att forma ett tydligt KTH-gemensamt verksamhetsstöd. Förändringarna genomförs i två steg med början på den centrala förvaltningen.

Till sidans topp