Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för tvärvetenskap

Antal träffar: 6

Tvärvetenskapen i en liten ask

Professor John Rogers bakgrund imponerar. Hans akademiska gärning spänner över områden som kemi, bioteknik, mekanik, materialvetenskap samt data- och elektroteknik. Nu har han tillsammans med sin forskningsgrupp på University of Illinois tagit fram en elektronisk tatuering som förutspås stora framgångar.

Gräddfil till bättre tvärvetenskap

Ett nytt samarbetsavtal med Sveriges största tekniska forskningsinstitut, SP, gör det möjligt för KTH att öka den internationella slagkraften. Avtalet ger forskarna på KTH och SP tydliga ingångar till varandras forskningsmiljöer, både för personliga kontakter och provningsutrustning.

Han vill ha egen ranking för AlbaNova

Att lösa lokalbristen och stärka samarbetet mellan KTH:s och Stockholms universitets grundutbildningar är två utmaningar som AlbaNovas nye föreståndare Mats Larsson står inför. Dessutom vill han få med AlbaNova som egen enhet vid universitetsrankingen. – Jag tror nämligen att vi skulle stå oss väldigt bra, säger han.

Som KTH, fast mer och större

Visst finns det en hel del som skiljer University of Illinois från KTH, men likheterna är minst lika många. Samtidigt har University of Illinois ett mer heltäckande perspektiv med stort fokus på tvärvetenskapliga projekt. Så här ser några av universitetets fakultetsmedlemmar på tvärvetenskapen och KTH-samarbetets möjligheter:

Laganda lyfter forskningen

Lagarbete, spetsforskning och tvärvetenskap. Det är grundbultar i KTH:s forskningsverksamhet och avgörande för dess goda rykte. – Att vi attraherar ansedda forskare och internationella studenter till KTH är ett gott betyg, säger Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning på KTH.

Till sidans topp