Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för teknikhistoria

Antal träffar: 4

KTH-lektor utreder marksänd digitalradio

Regeringen har utsett Nina Wormbs som branschsamordnare med uppdrag att föreslå hur en övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio ska kunna genomföras.

Grön humanist tar nästa steg i klimatdebatt

Nina Wormbs, teknikhistoriker, vill fördjupa miljöjournalistiken och har inlett ett samarbete med DN:s kulturredaktion. På måndag debatterar hon mediernas villkor på Publicistklubben i Stockholm.

ERC-anslag till Sverker Sörlin

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria på KTH, är en av tio svenska forskare som får anslag i Europeisk forskningsrådet ERC:s utlysning av medel till seniora forskare – ERC Advanced Grants. Han får det för att genomföra en historisk studie av hur miljöstyrningens uppkomst och utveckling.

Hon vill moralisera i klimatfrågan

Konflikter kring tekniken har intresserat Nina Wormbs ända sedan hon började forska. I klimatdebatten vill hon lyfta begrepp som moral och rättvisa. Men också tillåta stenkastning i glashus. Även den som inte själv lever helt klimatkorrekt måste kunna delta i diskussionen om hur vi ska minska våra ekologiska fotavtryck.

Till sidans topp