Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för skyddsombud

Antal träffar: 3

Många brister i lokalvårdarnas arbetsmiljö

Trånga utrymmen, tunga städmaskiner, golvbrunnar som saknas och svårforcerade trösklar. Det är bara några av alla de faktorer som försvårar lokalvårdarnas arbete. Arbetsmiljön för den yrkesgrupp som vårdar andra KTH-anställdas arbetsmiljö har många brister.

ST Skyddsombud

Skyddsombuden har en mycket stark ställning. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka i arbetsmiljöarbetet. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet.

Efterlängtad flytt till nya lokaler

Hallå där, Jelena Elfving, lokalvårdare och skyddsombud, som tillsammans med kollegor flyttat in i nyrenoverade arbetslokaler på campus. Hur känns det? – Det känns så skönt och betyder mycket för oss.

Till sidans topp