Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för produktion

Antal träffar: 3

De tar hem tillverkningen från låglöneländer

KTH-forskare har varit med och tagit fram ett nytt monteringssystem som innebär att det blir betydligt enklare för till exempel tillverkande företag i Sverige att konkurrera med låglöneländer. En omställning av ett monteringssystem för att producera nya typer av produkter som tidigare tog månader att genomföra kan idag göras på några timmar. Samma sak gäller när det är dags att komma igång med produktion.

Med fokus på effektivare produktion

Halla där, Sara Linderson, AstraZenecas första industridoktorand inom området produktion, som nyligen började på KTH. Hur känns det? – Väldigt spännande att ta ett steg in i forskarvärlden.

Industriell teknik och hållbarhet, civilingenjör 300 hp

Industriell teknik och hållbarhet genomförs i unikt nära samarbete med modern industri. Utbildningen fokuserar på hållbarhet i tillverkningsfasen av produkter och i produktionsutveckling. Du lär dig analysera system och processer för att samordna, integrera och optimera flöden inom dessa områden där produktionssystem, produktionsledning, logistik och underhåll är centrala områden för denna utveckling. Efter utbildningen kan du jobba med att utforma och utveckla hållbara system för tillverkning av vilken typ av produkter som helst, exempelvis fordon, läkemedel, sjukvård, livsmedel, kläder eller grön teknologi.

Till sidans topp