Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för pedagogiska priset

Antal träffar: 11

Ständigt denne debattör

Tv-licenser, arbetande robotar och globala nätuniversitet är några av de aktuella samhällsfrågor som engagerar Gunnar Karlsson. Det har gjort honom till KTH:s meste debattör. Han får nu KTH:s pedagogiska pris.

Lyssnar och lär av studenterna

Lyssna på studenterna om du vill ha ärliga svar. Med den ansatsen har Malin Åberg Wennerholm, lärare på Arkitekturskolan, satt fart på jämställdhetsarbetet och infört nya examinationsformer. Nu belönas hon med KTH:s pedagogiska pris för sina insatser.

Jan och Lars får årets pedagogiska pris

Årets pedagogiska priser går till en fysikprofessor med starkt engagemang för pedagogiskt ledarskap och en matematiklärare som genomfört betydande förändringar inom matteundervisningen.

Linda och Stefan får årets pedagogiska pris

Linda Kann som undervisar i datalogi och Stefan Hallström lärare på Farkostteknik får KTH:s pedagogiska pris 2013.

Alla ska med på banan

Hur ska man undervisa i svårbegripliga ämnen? Att hålla ett lagom lågt tempo och nappa på studenternas idéer har varit framgångsformeln för Mikael Ersson. Nu får han KTH:s pedagogiska pris för sina innovativa och kreativa metoder.

Brinner för hållbar utveckling

Lärares engagemang smittar av sig på studenterna. Lyckas det inte får man byta undervisningsmetod, menar Emma Strömberg som får KTH:s pedagogiska pris i år.

Lärare som lyssnar

Den ena prisas för sin inspirerande undervisning och den andre för förmågan att skapa ett mycket positivt studieklimat. Tina Karrbom Gustavsson och Patric Jensfelt tilldelas KTH:s pedagogiska pris i år.

Känsliga ingenjörer blir bättre ledare

God självkännedom är en förutsättning när studenterna ska träna upp sin emotionella intelligens. Då lyckas de bättre med sina projektarbeten och utvecklas till framgångslika ledare. Det menar Joakim Lilliesköld, som har fått KTH:s pedagogiska pris för sitt helhetstänk om ingenjörsfärdigheterna.

Utmaning att nå fram till alla studenter

Den största pedagogiska utmaningen är att nå ut till alla studenter. Inlärningsmönstren är många och dessutom har skillnaderna i studenternas bakgrund ökat de senaste åren. Det menar Stefan Hallström som fick KTH:s pedagogiska pris nyligen för sitt långvariga arbete med att stärka ingenjörsutbildningens kvalitet.

Minskat fusk – men stort mörkertal

De senaste åren har antalet plageringsfall halverats på KTH. En av dem som arbetat hårdast för att stävja fusket är Carl-Mikael Zetterling, som nyligen fick KTH:s pedagogiska pris för sina insatser. – Visst vore det roligt om vi kunde slå oss för bröstet och säga att problemet är löst. I själva verket finns ett stort mörkertal som vi måste ta itu med, säger han.

Pedagoger som inspirerar

KTH:s pedagogiska pris går i år till Anna-Karin Högfeldt och Gunnar Tibert. Två dedikerade pedagoger som är djupt engagerade i att skapa kanaler, och tidsutrymme, för spridning av goda idéer.

Till sidans topp