Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för näringslivssamverkan

Antal träffar: 23

Vidareutbildning till Näringslivssamverkan

Hallå där, Emelie Johansson vid Näringslivssamverkan, som tillsammans med Helena Malmenklint, tar över samordningen av KTH:s vidare- och uppdragsutbildning. Hur känns det? – Det känns naturligt att vår avdelning blir första ingången även för de frågorna. Det är ett område som tidigare kommit upp i våra kontakter med företag.

Professorn som gick ner på verkstadsgolvet

Efter fyra decennier på KTH tar fysikprofessorn Henrik Alfredsson plats på verkstadsgolvet bland ingenjörerna på Scania. Målet med kunskapsutbytet är ett långsiktigt forskningssamarbete kring energieffektiva motorer.

”Tänk mer affärsmässigt, forskare”

Forskarna inom energiområdet måste tänka mer affärsmässigt för att nå framgång. Det menar ledaren för Europas hittills största samarbete mellan näringslivet och energiforskningen, InnoEnergys VD Diego Pavia.

Näringslivet håller undervisningen aktuell

För läraren Håkan Kullvén är det självklart att hålla koll på hur hans ämne utvecklas i praktisk tillämpning. Aktuella exempel från företagens vardag gör undervisningen både effektivare och roligare. Genom kompetensutvecklingsprojektet NOTIS har han fått massor av nya idéer.

Olle Wijk får KTH:s pris för industriell samverkan

KTH:s prestigefulla pris för industrisamverkan går i år till en person som har stor erfarenhet av både industrin och akademien. Åtta år på Sandvik följt av nio år som professor på KTH och sedan femton år tillbaka på Sandvik. Att vistas i båda världarna skapar en god grogrund för ett gott samarbete mellan industrin och akademin, menar årets pristagare Olle Wijk, vice vd och forsknings- och teknisk direktör på Sandvik Materials Technology.

Vad innebär det att vara anställningsbar? Och vad söker företagen efter när de rekryterar? Under ett lunchseminarium på KTH bjöds Scania in för en öppen dialog om samverkan och arbetslivsanknytning i KTH:s utbildningar.

Adjungerade forskare kan bidra mer

De adjungerade forskarna skulle kunna bidra med ännu mer av sin kompetens på KTH. Det konstateras i en utredning som studerat KTH:s adjungerade fakultet.

Han vill höja lärarnas status

– Kanske ska en duktig lärare på KTH ha samma lön som en framgångsrik professor? Tor Ericson från ÅF, ett av Europas största teknikkonsultföretag, vill lyfta universitetslärarnas status. Deras insats för samhällsnyttan borde belönas mer, menar han.

KTH:s och Scanias samarbete stärker svensk industris konkurrenskraft

Nu satsar KTH och Scania på ökat utbyte mellan akademi och industri. Ett fördjupat samarbete stärker KTH:s forskning och utbildning liksom Scanias framtida kompetensförsörjning.

KTH storsatsar i Södertälje

KTH – Södertälje Science Park är arbetsnamnet på regeringens nya storsatsning när det gäller industrinära utbildning och forskning. Det är ett samarbete mellan KTH, Scania, Astra Zeneca, Södertälje kommun med flera och beräknas kosta 1,6 miljarder kronor över de kommande tio åren.

Personliga relationer med näringslivet

KTH:s satsning att knyta näringslivet närmare till sig genom adjungerade professorer och strategiska företagspartners har slagit väl ut. Enligt en första studie kan 33 av de 39 professorerna tänka sig att förlänga adjungeringen. – Tricket är att få igång en rörelse som sprider sig, säger Margareta Norell Bergendahl, KTH: s nyinrättade vicerektor och ansvarig för satsningen.

”Med professorstiteln får jag pondus”

Ann-Charlotte Kjellberg är nordisk och baltisk riskchef på mjukvaruföretaget SAS Institute och doktor i ekonomisk statistik från Handels i Stockholm. Sedan knappt ett år är hon också adjungerad professor på KTH och tycker definitivt att det verkar saknas tillräcklig näringslivsanknytning inom akademin.

”Flödar in relationer till KTH”

– Det flödar in relationer till KTH när man gifter sig med en person som jag. Det säger Gunnar Andersson, 61 år, som sedan knappt ett år är en av de 39 adjungerade professorerna på KTH.

Det är påverkan som är poängen

Forskning och undervisning som påverkar samhället ska få högre status på KTH. Nya karriärmöjligheter och mer pengar ligger i potten för dem som engagerar sig, enligt ett förslag till ny strategi.

Nya förpackningar togs fram i rekordfart

På bara 24 timmar lyckades två studentteam ta fram innovativa lösningar på hur skogkoncernen Södras nya biokompositmaterial kan användas i livsmedelsförpackningar. Resultaten och en vinnare presenterades på ForestBeyond Innovation Day, där skogsindustrin och akademin slagit sina kloka huvuden ihop för att hitta nya framgångsrecept.

Beatrice öppnar dörren till Scania

Har du en idé om hur lastbilen kan förbättras i framtiden, eller behöver du Scanias hjälp med en projektuppgift, en gästföreläsning eller ett studiebesök? Nu finns Beatrice Jonsson på plats på KTH Näringslivssamverkan för att förenkla kontakten mellan KTH och Scania.

KTH höjer nivån på industrisamarbetet

En ny form av strategiska överenskommelser stärker KTH:s samarbete med svenskt näringsliv. Hittills har sex tunga aktörer kommit överens om en gemensam framtid med KTH. Samarbetena har slutits på ledningsnivå och ska både bidra till ökad relevans på KTH:s forskning och utbildning och öka möjligheten för företagen att utveckla sin verksamhet i Sverige.

Scaniachef öppnar dörren för lärare

Att lyssna till näringslivets föreläsare kan ge nytt material till den egna undervisningen. Språkläraren Elisabeth Keller hittade flera goda exempel under den öppna föreläsningen av Scanias FoU-chef Harald Ludanek.

Lärarna vill komma närmare arbetslivet

De flesta lärarna på KTH vill ha en starkare koppling mellan ingenjörsutbildningen och arbetslivet. Men för att kunna förverkliga det efterfrågar de ett tydligare uppdrag och stöd från ledningen på alla nivåer.

Olle Wijk får KTH:s pris för industriell samverkan

KTH:s prestigefulla pris för industrisamverkan går i år till en person som har stor erfarenhet av både industrin och akademien. Åtta år på Sandvik följt av nio år som professor på KTH och sedan femton år tillbaka på Sandvik. Att vistas i båda världarna skapar en god grogrund för ett gott samarbete mellan industrin och akademin, menar årets pristagare Olle Wijk, vice vd och forsknings- och teknisk direktör på Sandvik Materials Technology.

Här hittar företag och it-studenter varandra

52 företagsprojekt, 280 studenter, 80 minuter. Tempot är högt när studenterna i mjukvarukonstruktion ska matcha ihop sig med ett företag för ett halvårs arbete med utvecklingsprojekt.

Kommunikatör som bygger broar

Brobyggare mellan akademi och näringsliv. Skrivande människa med starkt samhällsengagemang. Sofia Tatsis är kommunikatör på KTH Näringslivssamverkan och skriver på en roman.

Till sidans topp