Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för mångfald

Antal träffar: 16

Prata mångfald med Mr Norm

Kan man spela sig fram till ökad kunskap och förståelse för mångfaldsfrågor? Det är i alla fall ambitionen med det rykande färska kortspelet Mr Norm. Invandrartäta områden, kvinnliga chefer och gatutiggeriet var frågor som kom upp när korten spelades ut för första gången.

”Allas ansvar att jobba mot diskriminering”

Årets vinnare av KTH:s jämställdhetspris, Irina Radulescu, är glad och stolt över utmärkelsen. Men hon vill gärna dela med sig av äran till övriga medlemmar i KTH:s nätverk för kvinnliga professorer och docenter.

Kraftfullare tag för jämställdhet

KTH:s arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling (JML) har fått ett kraftfullare verktyg än tidigare i den nya handlingsplanen för JML-frågor. Varje mål i planen är kopplad till utvecklingsplanen för att kunna utvärderas ordentligt inom tre år.

Svår konst att vara invandrare

Ytterst få emigranter ångrar att de har flyttat till ett nytt land. De flesta tycker, trots den frustrerande integrationsprocessen, att de har vunnit på livets lotteri, säger Andrzej Olkiewicz. Hans föreläsning på KTH om ”hur man blir lycklig i ett nytt land” var ett led i VIL-skolans arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Beskylld för rasism vid tentamen

Kemiteknikläraren Sara Naumann beskylldes för rasism och anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen, DO. För henne själv var det solklart att det handlade om en students besvikelse över att inte klara av studierna. Men hur ska man som lärare agera i en sådan situation? Det är ett av ämnena som tas upp på KTH:s etikseminarium 24 mars.

”Ta vara på mångfalden”

Hur kan KTH bli bättre på att inkludera alla medarbetare och studenter? Det är frågan som ställs i ett tvåårigt mångfaldsprojekt. Målet är att bättre ta tillvara kompetensen i mångfalden och bidra till ett öppnare arbetsklimat.

Här finns aktuella dokument och användbara länkar som berör jämställdhet, mångfald och likabehandling vid KTH.

Här finns dokument och användbara länkar som berör jämställdhet

Ökat stöd till studenter med Asperger

KTH gör en satsning för bättre villkor för studenter med Asperger. I samarbete med två partners ska man kartlägga på djupet vilket stöd studenterna behöver för att klara sin vardag.

KTH:s mesta chef går vidare

Vid årsskiftet går KTH:s mesta chef Ingrid Melinder i pension efter 27 år som prefekt och dekan. Men var det någon som trodde att hon nu kommer att dra sig tillbaka till ett stilla pensionärsliv? Nähä, tänkte väl det.

Arbetet med aktiva åtgärder vid KTH

Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel trädde i kraft den 1 januari 2017. (Lag om ändring i diskrimineringslagen 2016:828) En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med dagens regler. Nytt är också att det ska finnas ett övergripande ramverk med anvisningar för hur arbetet ska bedrivas.

De accepterar ingen diskriminering

Materialvetenskap drar igång en informationsinsats för att främja jämställdheten. Bakgrunden är att flera av institutionens kvinnliga medarbetare känner sig diskriminerade. De upplever inte att de får samma stöd och har likadana arbetsvillkor som sina manliga kollegor, enligt en enkätundersökning.

”Jag slapp bli IT-nörden i hörnet”

Rött står för KTH, blått för Facebook. Gul och rosa är Filippas färger. Färgmarkeringarna i Calle Lejdbrandts telefonkalender rutar in hans studievardag på KTH. Tyngst väger mentorn Fillipas schemaläggning. Hon blev hans räddningsplanka när studierna gick över styr för två år sedan.

Värdegrunden för vårt arbete

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. Jämställdhet och mångfald bland anställda och studerande är en viktig resurs för KTH.

Professor prisas för genusperspektiv

Årets mottagare av KTH:s jämställdhets- och mångfaldspris är professor Marianne Ekman Rising. Själv vill hon uppmärksamma kollegor som arbetar med frågorna i vardagen.

Till sidans topp