Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för lokalvårdare

Antal träffar: 2

Många brister i lokalvårdarnas arbetsmiljö

Trånga utrymmen, tunga städmaskiner, golvbrunnar som saknas och svårforcerade trösklar. Det är bara några av alla de faktorer som försvårar lokalvårdarnas arbete. Arbetsmiljön för den yrkesgrupp som vårdar andra KTH-anställdas arbetsmiljö har många brister.

Efterlängtad flytt till nya lokaler

Hallå där, Jelena Elfving, lokalvårdare och skyddsombud, som tillsammans med kollegor flyttat in i nyrenoverade arbetslokaler på campus. Hur känns det? – Det känns så skönt och betyder mycket för oss.

Till sidans topp