Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för kommunikation

Antal träffar: 20

”Måste vi alla hamna på DN debatt?”

Universiteten har vikt ner sig för medias krav på enkla, slagkraftiga berättelser. Det anser forskaren Josef Pallas som efterlyser en självständigare kommunikation från universitetens sida – och modet att våga bjuda på en mer nyanserad bild av sin verksamhet.

De ska få folk att göra rätt saker

Forskare och lärare på CSC-skolan borde kommunicera mer och administrera mindre. Kommunikationen behövs för att göra skolan synligare utanför KTH. Och administrationen ska skötas av dem som har utbildning för det. Den nya ledarduon för CSC-skolan har satt tydliga mål för skolans framtid.

KTH Social kan spara flera timmars arbete

Alltfler lärare och studenter hittar fördelar med kommunikationsplattformen KTH Social. Den kan exempelvis både minska lärarnas administrativa arbete och vara ett effektivt pedagogiskt verktyg. Ända är det bara 5–10 procent av lärarna som använder plattformen. – Många avvaktar nog tills de vet att Social blir det som verkligen gäller, säger Linda Kann, lärare i datalogi.

Korrekt engelska räcker inte

Det räcker inte med goda språkkunskaper för att klara masterstudierna på en engelskspråkig ingenjörsutbildning. Viktigare är att använda kommunikativa strategier för att göra sig förstådd. Det visar den första studien i sitt slag om hur väl den engelskspråkiga undervisningen fungerar vid ett svenskt tekniskt universitet.

”Satsar på enhetscheferna”

Fortsätt satsa på enhetschefernas ledarskap, förbättra intranätet och utveckla mötesaktiviteterna. På ITM-skolan gav enkäten om internkommunikation ett kvitto på att arbetet är på väg åt rätt håll.

KTH-forskare lär robotar samarbeta

I en inte alltför snar framtid kommer robotar att spela en avgörande roll i våra liv när det kommer till utförandet av olika typer av tjänster och jobb. Redan idag finns det så väl robotdammsugare som -gräsklippare, men när det kommer till mer komplexa uppdrag som kräver samarbete, ligger dock robotar hjälplöst efter människan. Det är här KTH-forskarens Dimos Dimarogonas arbete kommer in i bilden.

Maskinen som målar med dina känslor

Är du upphetsad? Metaphone är maskinen som fångar in dina känslor och målar en tavla av dem. Att använda biodata för att interagera med tekniken och kommunicera människor emellan är ett område som blir allt hetare.

Så ska alla få plats i vår stad

Hur skapas offentliga miljöer där människor från olika samhällsklasser kan träffas och känna sig trygga? KTH-forskaren Maria Håkansson har studerat hur offentliga miljöer gestaltas på 13 olika platser runt om i Sverige. 13 områden som inte nödvändigtvis motsvarar ytterligare en bronsstaty i en park eller på ett torg.

Kommunikation är viktigt för lärandet eftersom vi till stor del lär av och med varandra. Vi behöver också kommunicera för att ta del av kursmaterial och kursinformation, och planera vårt arbete. Kommunikationen kan vara mellan lärare och studenter, enbart mellan studenterna, eller enbart mellan lärare. Den kan naturligtvis också ske med parter utanför ”klassrummet”.

Framtidspoddar och stormvarning

En podcastserie om ett framtida samhälle utan ekonomisk tillväxt och publika evenemang i efterdyningarna från klimatmötet i Paris där artister och forskare möts och agerar tillsammans. Om detta handlar två kommunikationsprojekt på KTH som Formas har beviljat forskningsmedel.

Är du tjej? Går du i årskurs 8 eller 9? Gillar du teknik?

Ögonkontaktens betydelse för samtalet

Forskare från KTH har fått fem miljoner från Vetenskapsrådet för att forska om människors blickbeteende. När i det mänskliga samtalet uppstår egentligen ögonkontakt? Hur vanligt förekommande är den? Dessa två och andra situationer ögon emellan ska studeras. Forskarna hoppas att resultaten bland annat kommer till nytta i robotutveckling.

Duon som hjälper dig med ansiktsminnet

Människor är dåliga på ansiktsigenkänning när det kommer till okända anleten. En tidigare forskningsstudie visar att 60 procent av alla bedrägeriförsök med ID-kort utrustade med ett ansiktsfoto lyckas. Nu ska KTH-forskarna Jonas Beskow och Haibo Li göra ett försök att råda bot på problemet.

Män styr städers utformning

Kvinnor och män använder stadsmiljöer på olika sätt, men det är framförallt manliga normer som styr hur våra städer utformas och tas om hand. Resor och snöröjning är två bland flera tydliga exempel på de visar en avhandling från KTH.

KTH:s ämneslärarutbildning riktar sig till dig med intresse för teknik och samhälle. Det råder idag stor brist på lärare med kunskaper inom teknik. Med en examen från det här programmet kan du därför snabbt ta en ledande roll inom teknik-undervisning. Den breda utbildningen inom teknisk kommunikation ger dig även mycket goda karriärmöjligheter som kommunikatör inom både företag och organisationer utanför skolvärlden.

Chefen bättre informationskanal än nätet

KTH:s medarbetare tycker att de får den information de behöver för sitt dagliga arbete och nås av viktig information tillräckligt snabbt. Viktigaste informationskanalen är den närmaste chefen tätt följd av kollegorna. Mindre nöjda är medarbetarna med sökbarheten, intranätet och KTH:s webbsidor.

Ledarskap för lektorer/Leadership for associate Professors

- redskap för konstruktiv kommunikation och feedback/tools for constructive communication and feedback

Kommunikatör som bygger broar

Brobyggare mellan akademi och näringsliv. Skrivande människa med starkt samhällsengagemang. Sofia Tatsis är kommunikatör på KTH Näringslivssamverkan och skriver på en roman.

Avdelningen för Projektkommunikation

Avdelningen för projektkommunikation utbildar och forskar i projektledning, samverkan, kommunikation, informationshantering, upphandling och bygglogistik.

Till sidans topp