Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för internationella doktorander

Antal träffar: 7

Byråkrati sätter krokben för doktorander

Migrationsverkets långa handläggningstider och bristande kommunikation mellan myndigheter ställer vardagen på ända för utländska forskare på KTH. Nu ökar KTH sitt stöd till internationella forskares myndighetskontakter och tar sig an enskilda migrationsärenden.

Ovant med praktiska studier

Grupparbeten, fältstudier och interaktivitet i undervisningen är främmande företeelser för många internationella studenter. Det kräver extra tydlighet av den som undervisar i det internationella klassrummet, konstaterar en grupp doktorander – i ett internationellt klassrum.

”Lika lön för lika arbete”

KTH följer inte de ersättningsnivåer för stipendiater som Svenska institutet satt upp, skriver Saco-föreningen vid KTH i ett debattinlägg. KTH:s nya beslut om nivåerna visar på godtycklighet och drabbar många individer ekonomiskt, enligt Kristina Östman, doktorandansvarig och Lars Abrahamsson, vice ordförande:

”Konstigt att problemet lyfts först nu”

KTH:s bristande framförhållning är uppseendeväckande, skriver KTH:s Saco-förening i ett svar på rektors replik i debatten om stipendiaternas ersättningsnivåer.

”Begränsad möjlighet att höja stipendier”

Möjligheten att höja ett doktorandstipendium i efterhand är mycket begränsad. KTH undersöker nu om det är möjligt att komplettera stipendier med deltidsanställningar, skriver rektor Peter Gudmundson i en replik på Saco-föreningens kritik mot KTH:s stipendienivåer:

Debatt: Utländska doktorander särbehandlas

Utländska doktorander särbehandlas på KTH. Vad är det som hindrar att ett stort tekniskt lärosäte behandlar sina medarbetare likvärdigt, oavsett nationell bakgrund? Det skriver tre fackligt engagerade KTH:are i ett debattinlägg i kölvattnet av SVT:s granskning av utländska doktorander.

Bättre bostadshjälp till utländska forskare

Nu ökar KTH stödet till utländska forskare och lärare. Från 1 november har KTH en central mottagningsservice för de cirka 1500 internationella professorer, doktorander och andra forskare som är verksamma på KTH. Till en början gäller det framför allt att öka boendeservicen för nyanlända.

Till sidans topp