Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för didaktik

Antal träffar: 11

Balanserad undervisning ger bäst resultat

Ge inte upp när studenterna visar motstånd. Vill du förbättra din undervisning måste du vara lite modig. Det menar Maria Weurlander som doktorerat om samspelet mellan lärarnas undervisning och studenternas lärande.

KTH högskolepedagogik arbetar med utbildningsutvecklingen på KTH genom kurser, utvecklingsprojekt, riktade insatser och egen forskning. Enheten erbjuder högskolepedagogisk utbildning till lärare. Grundkursen LH201V "Lärande och undervisning 7,5 hp" utgör förkunskapskrav för fortsättningskurserna. Kurserna är utformade så att du efter 15 hp ska kunna uppfylla SUHF:s mål för högskolepedagogisk utbildning.

"It-undervisning saknar pedagogisk grund"

Gymnasieskolans it-undervisning släpar efter. Lärare saknar pedagogiska verktyg och når bara ut till elever som redan har specialkunskaper inom data. Om inget görs riskerar Sverige att hamna på efterkälken, enligt forskare från KTH.

Geologiprofessorn som går sin egen väg

Bosse Olofsson är en strukturerad arbetsmyra och livfull inspiratör. Hans bästa undervisningsmetod är att visa världen utanför klassrummet. I går tog han för andra gången emot priset som Årets lärare.

Fokus på studenternas viktigaste fråga

Studenter tycker att pedagogiken är den viktigaste utbildningsfrågan. Men undervisningskvaliteten på olika lärosäten varierar stort. Johan Alvfors, Sveriges förenade studentkårer, vill lyfta statusen på läran om lärandet.

Konsten att utbilda ingenjörer

Arnold Pears är KTH:s första professor i ingenjörsämnets didaktik. Genom forskningen vill han utveckla ingenjörsutbildningen och förändra synen på yrket så att fler kan identifiera sig som framtidens ingenjörer.

Gammalt och nytt i egen blandning

Årets lärare prövar gärna nya pedagogiska verktyg. Men satsar inte på någon total make-over av undervisningen utan kombinerar nya metoder med traditionella. En blandning som, tillsammans med Martin Viklunds helhjärtade engagemang, går hem hos studenterna.

Utmaning att nå fram till alla studenter

Den största pedagogiska utmaningen är att nå ut till alla studenter. Inlärningsmönstren är många och dessutom har skillnaderna i studenternas bakgrund ökat de senaste åren. Det menar Stefan Hallström som fick KTH:s pedagogiska pris nyligen för sitt långvariga arbete med att stärka ingenjörsutbildningens kvalitet.

Rätt föräldrar bäddar för framgång

Hälften av dem som börjar en civilingenjörsutbildning hoppar av. Fler skulle lyckas med studierna om de förstod koderna för hur man pluggar, enligt en undersökning från KTH.

Teknikens och naturvetenskapens didaktik

Inom forskningsområdet Teknikens och naturvetenskapens didaktik (TN-didaktik) på KTH undersöker forskarna teknikämnets undervisningspraktik - varför, vad, hur och för vem - på samtliga undervisningsnivåer. Målet är att främja teknikämnets utveckling i svensk förskola, grund- och gymnasieskola och bli en av de främsta forskningsmiljöerna inom teknikdidaktik, både nationellt och internationellt.

Till sidans topp