Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för avhopp

Antal träffar: 5

Större framgång när studenter pluggar ihop

Kamratundervisning är vägen till framgång för nybörjarstudenter. De kommer snabbare in i högskolans studieteknik, vilket motverkar avhoppen och ökar genomströmningen. Det visar erfarenheterna från flera skolor på KTH. Nyligen började även Kemi och Bioteknik att använda konceptet. De första utvärderingarna pekar mot en succé.

”En del blir inte bemötta på rätt sätt”

KTH:s fakultet blir alltmer jämställd. Samtidigt finns det tecken som tyder på att alla talanger inte får samma chans.

Bättre koll minskar avhopp

Hur kan man motverka avhopp från ingenjörsutbildningar? KTH-forskare ska utveckla it-verktyg som skickar varningssignaler när studenter släpar efter.

Kvinnliga basårsstudenter dubbelt så bra

Studenternas bakgrund är avgörande för deras framgång på KTH. Kvinnliga studenter som läst ett basårsprogram har dubbelt så stor chans att klara en ingenjörsutbildning jämfört med män som antagits via högskoleprov.

Rätt föräldrar bäddar för framgång

Hälften av dem som börjar en civilingenjörsutbildning hoppar av. Fler skulle lyckas med studierna om de förstod koderna för hur man pluggar, enligt en undersökning från KTH.

Till sidans topp