Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för Saco-S

Antal träffar: 4

Lönehöjning blir en fråga mellan dig och chefen

Fackförbundet Saco-S och KTH är ense om att slopa systemet med traditionella löneförhandlingar. Däremot har man olika syn på den nya modellens risker.

”Lika lön för lika arbete”

KTH följer inte de ersättningsnivåer för stipendiater som Svenska institutet satt upp, skriver Saco-föreningen vid KTH i ett debattinlägg. KTH:s nya beslut om nivåerna visar på godtycklighet och drabbar många individer ekonomiskt, enligt Kristina Östman, doktorandansvarig och Lars Abrahamsson, vice ordförande:

”Konstigt att problemet lyfts först nu”

KTH:s bristande framförhållning är uppseendeväckande, skriver KTH:s Saco-förening i ett svar på rektors replik i debatten om stipendiaternas ersättningsnivåer.

”Begränsad möjlighet att höja stipendier”

Möjligheten att höja ett doktorandstipendium i efterhand är mycket begränsad. KTH undersöker nu om det är möjligt att komplettera stipendier med deltidsanställningar, skriver rektor Peter Gudmundson i en replik på Saco-föreningens kritik mot KTH:s stipendienivåer:

Till sidans topp