Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för IT-undervisning

Antal träffar: 1

"It-undervisning saknar pedagogisk grund"

Gymnasieskolans it-undervisning släpar efter. Lärare saknar pedagogiska verktyg och når bara ut till elever som redan har specialkunskaper inom data. Om inget görs riskerar Sverige att hamna på efterkälken, enligt forskare från KTH.

Till sidans topp