Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för Gustav Notander

Antal träffar: 1

Patentera först – publicera sedan

Vad bör jag tänka på om jag vill patentera min upptäckt? Och vad innebär det som står om immateriella tillgångar i kontraktet jag ska skriva på? Det är frågor som behandlas i en ny kortare översiktskurs för doktorander om immaterialrätt och patentfrågor.

Till sidans topp