Kategorier

Kategoriserade artiklar på KTH:s webbplatser.

Sökresultat för Campi-debatt

Antal träffar: 24

”KTH:s innovationsarbete i skymundan”

Hur kan ekonomiprofessor Pontus Braunerhjelm missa att ta upp KTH:s insatser när han intervjuas om innovation och entreprenörskap inom akademin i KTH Magazine? Det undrar Malin Luuke, kommunikationsansvarig på KTH Innovation, vars verksamhet rankats som en av de bästa i Sverige.

”Entreprenörsandan kan stärkas”

Ekonomiprofessor Pontus Braunerhjelm uppskattar verksamheten vid KTH Innovation, men hävdar samtidigt i ett debattinlägg att svenska lärosäten fortfarande har en bit kvar till det entreprenöriella universitetet.

Professor kritisk mot tystnad på KTH

Finns det en tystnadskultur på KTH? Kaj Lindecrantz, professor, är kritisk mot bristen på diskussioner och öppna samtal när det uppstår problem i verksamheten. Det blir bara mummel i korridoren, ingen tar ansvar, hävdar han i ett debattinlägg.

Rektor: Ingen skillnad på nationalitet

KTH gör ingen skillnad på nationalitet för antagningen till forskarstudier och de olika formerna för finansiering, skriver rektor Peter Gudmundson i ett svar i debatten om utländska doktoranders villkor på KTH.

Debatt: När närvaron sjunker

Studenternas närvaro på föreläsningarna har minskat drastiskt, vilket drabbar både dem själva, kurskamrater och lärare. Extraarbete, attityder och kolliderande kurser kan vara en del av förklaringen. Det skriver läraren och forskaren Kristina Palm som föreslår flera åtgärder för att öka studenternas närvaro.

”Svenska forskningsanslag en skandal”

KTH behöver kraftigt ökade fasta statliga anslag. I dag tvingas forskarna ägna mer tid åt att skriva medelsansökningar än att undervisa och handleda doktorander, skriver materialforskaren Bo Sundman i en debattartikel. Själv flyttade han utomlands för att kunna förverkliga sina forskningsprojekt inom materialvetenskap.

Rektor: Bra och levande dialog på KTH

KTH är ett öppet lärosäte där alla välkomnas att uttrycka sin mening, det finns många fora där man kan uttrycka åsikter och önskemål, skriver rektor Peter Gudmundson i ett svar på Kaj Lindecrantz debattinlägg.

Publiceringar når inte rätt forskare

Publicera hellre i en lägre rankad tidskrift med rätt läsare, än en högrankad där inte dina kollegor finns. Ny statistik från KTH kan tyda på att unga forskare som publicerat många artiklar ändå inte når ut. Det hävdar Erik Vidman, doktorandordförande och Göran Hamrin, universitetsadjunkt i teoretisk informationsåtervinning, i en debattartikel.

Föreståndare vill lyfta samarbete inom medicinsk teknik

KTH:s plattform inom livsvetenskap vill inspirera forskare utanför STH-skolan att engagera sig i centret Technology for Health. Man kan inte kommendera forskargrupper att flytta dit, skriver föreståndarna Ozan Öktem och Jerker Widengren, i ett inlägg i debatten om den nya byggnaden.

Debatt: Verkligheten ser annorlunda ut

KTH:s prorektor Eva Malmström Jonsson och prodekanus Per Berglund svarar på studenten Hugi Ásgeirsson debattinlägg om de nya riktlinjerna för valbara kurser:

”Lika lön för lika arbete”

KTH följer inte de ersättningsnivåer för stipendiater som Svenska institutet satt upp, skriver Saco-föreningen vid KTH i ett debattinlägg. KTH:s nya beslut om nivåerna visar på godtycklighet och drabbar många individer ekonomiskt, enligt Kristina Östman, doktorandansvarig och Lars Abrahamsson, vice ordförande:

”Högre förväntningar tar KTH till toppen”

Genom höjda förväntningar och globala samarbeten har universitetets doktorander möjlighet att omvandla KTH till ett av världens ledande tekniska forskningsuniversitet, skriver doktorandsektionens ordförande Erik Widman.

”Konstigt att problemet lyfts först nu”

KTH:s bristande framförhållning är uppseendeväckande, skriver KTH:s Saco-förening i ett svar på rektors replik i debatten om stipendiaternas ersättningsnivåer.

Så publicerar du forskningen på nätet

Det finns ett kvalitetssäkrat och avgiftsfritt sätt att möta kravet att forskningsartiklar ska vara fritt tillgängliga på internet. Därmed behöver man inte betala avsevärda summor pengar för att följa bland andra Vetenskapsrådets krav på ”Open Access”, skriver fysikprofessorn Tommy Ohlsson.

”Begränsad möjlighet att höja stipendier”

Möjligheten att höja ett doktorandstipendium i efterhand är mycket begränsad. KTH undersöker nu om det är möjligt att komplettera stipendier med deltidsanställningar, skriver rektor Peter Gudmundson i en replik på Saco-föreningens kritik mot KTH:s stipendienivåer:

”Fälla träd – steg i fel riktning”

Ompröva beslutet att fälla kastanjeträdet framför nya entrébyggnaden. Att fortsätta avverka värdefulla träd och minska gröna ytor är i strid mot KTH:s nya Campusplan, skriver Anna-Lena Martin, informatör och Helena Törnkvist, studievägledare, i ett inlägg.

Professor efterlyser mer samarbete inom medicinsk teknik

Fler skolor borde engageras i utbildnings- och forskningscentrumet Technology for Health. Ett skolövergripande samarbete är nödvändigt för att infria centrets visioner. Det hävdar professor Kaj Lindecrantz i en debattartikel och efterlyser att KTH:s ledning agerar i frågan.

Debatt: Utländska doktorander särbehandlas

Utländska doktorander särbehandlas på KTH. Vad är det som hindrar att ett stort tekniskt lärosäte behandlar sina medarbetare likvärdigt, oavsett nationell bakgrund? Det skriver tre fackligt engagerade KTH:are i ett debattinlägg i kölvattnet av SVT:s granskning av utländska doktorander.

”KTH är inte en poängfabrik”

KTH:s nya restriktiva riktlinjer för valbara kurser går på tvärs mot behovet av bättre grogrund för innovativt tänkande på KTH, menar studenten Hugi Ásgeirsson i en debattartikel. Det finns andra och bättre metoder för att lösa de problem som de nya riktlinjerna syftar till, konstaterar han.

Debatt: Därför sjunker närvaron

Föreläsningar uppfattas alltför ofta som slöseri med tid av den strategiskt nyttomaximerande studenten. Alternativa undervisningsformer, högre krav på studenternas prestationer och ett homogent kursutvärderingssystem skulle öka närvaron på lektionerna. Det menar studenten André Sikborn Erixon i ett svar på läraren Kristina Palms inlägg.

Rektor: Stora framtidsmöjligheter inom medicinsk teknik

Den nya byggnaden Technology for Health öppnar för STH-skolan att stärka samarbetet med andra delar av KTH. Här har vi alla ett ansvar, skriver rektor Peter Gudmundson i ett debattinlägg.

Forskare vill se miljövänligare mat på KTH

Fler borde ta hänsyn till miljö och etik när de beställer mat och fika genom catering, anser Annika Carlsson Kanyama, forskare inom industriell ekologi. KTH skulle kunna gå i bräschen för ett hållbart campus avseende mat, skriver hon i ett inlägg.

Forskare kräver miljösatsning på campus

KTH måste sikta mot guld i miljöcertifieringen av alla nybyggnationer på campus. Det är viktigt att studenterna får se ledande miljösatsningar på nära håll, skriver två forskare i ett inlägg.

”Självklart är stress strukturellt problem”

Problemen med stressrelaterad ohälsa på KTH är kopplade till de orealistiska förväntningar som finns på forskare och lärare. Bra att detta nu tas upp till ytan, skriver professor Henrik Artman, i en kommentar till nyheten att KTH startar en kampanj för att motverka stress:

Till sidans topp