Campi – KTH:s personaltidning

  • Campi förmedlar nyheter och speglar aktuella frågor om KTHs verksamhet
  • Campi är ett forum för debatt för KTHs anställda.
  • Campi bedriver fri och självständig journalistik som på ett allsidigt sätt belyser KTHs verksamhet.


Redaktionen:
Redaktör: Christer Gummeson, tel: 08-790 61 77, e-post: gummeson@kth.se
Biträdande redaktör: Håkan Soold, tel: 08-790 78 09, e-post: soold@kth.se

campiredaktionen@kth.se

Ansvarig utgivare:
Åsa Ankarcrona, informationschef, tel: 08-790 61 83, e-post: osajoh@kth.se

Postadress till redaktionen:
Campi, Avdelningen för kommunikation och internationella relationer, KTH, 100 44 Stockholm

Till sidans topp