Till innehåll på sidan

Ökar fusket bland studenterna?

Publicerad 2009-01-07

KTH satte in extra resurser under hösten för att stävja plagering vid studenternas examinationer. Vad säger lärarna om omfattningen av fusk och plagering vid tentamina?

Jakob Kuttenkeuler


Jakob Kuttenkeuler, lektor, Marina system:

- Jag har inte stött på någon fuskande student, men tror nog att fuskandet borde öka eftersom det är lätt att få tillgång till material via Internet. Det skulle inte vara konstigt i alla fall. Men personligen nej, aldrig bland mina studenter har jag sett något sådant.
- Det beror säkert också på ämne och om man använder problembaserade examinationer eller inlämningsuppgifter. Med kreativa examinationer borde vi kunna undvika fusk, enligt min mening.
- Men jag har full förståelse för att det kan vara svårare att undvika fusk i ett ämne som matematik årskurs 1 än i det ämne som jag undervisar.

Björn Palm


Björn Palm, professor, Energiteknik:

- Jag tror att tentafusket är ungefär som tidigare, men att plagieringen har ökat. Det beror på att det är så lätt att hitta texter om i stort sett vad som helst och så lätt att klippa in andras texter i den egna med datorns hjälp. I och med att hemuppgifter och uppsatser blir en vanligare examinationsform så får man nog räkna med att fusk i form av plagiering ökar.
- Personligen har jag misstänkt fusk när studenter lämnat alltför lika svar vid tentor och ”lånat” text i examensarbetet.
- Det behövs information, information, information om vad som är tillåtet och förbjudet. Det gäller speciellt plagiering, där gränsen aldrig blir glasklar. Det behövs disciplin i tentamenssalarna och plagieringskontroll med de hjälpmedel som finns. Det kan vara svårt att upptäcka plagiering, men ibland är det uppenbart då språket ”haltar”.

Anna Delin


Anna Delin, docent, Tillämpad materialfysik:

- Nej jag tror inte att fusk och plagiering ökar bland studenterna och jag har personligen aldrig misstänkt fusk bland mina studenter.
- För att förhindra fusk behövs alternativa examinationsformer och en bättre direkt kontakt mellan lärare och student. De behöver uppgifter som uppfattas som meningsfulla och lärorika i stället för bara kontrollerande och betygsbestämmande.
- Muntliga tentamina förhindrar fusk, liksom rapportskrivning som sker i flera steg, så att studenternas arbete kan följas av läraren. Det behövs också metoder som gör att alla studenter studerar kontinuerligt under kursens gång, till exempel obligatoriska hemuppgifter, som ska redovisas eller är nödvändiga för att kunna göra en obligatorisk laboration, och så vidare.


Text: Eva Ekelöf