Nyheter

 • Prodekan vill ha mer coachning

  Publicerad 2009-01-07
  Bilden av lärarnas pressade arbetsvillkor blir ännu tydligare på ett tekniskt universitet som KTH, menar prodekan Sigbritt Karlsson. Här är lärarna i större utsträckning också forskare, ska finansiera sin egen forskning och helst bidra med innovationer som kan leda till nya företag.

 • Högt pris för lärarnas frihet

  Publicerad 2009-01-07
  Arbetsbelastningen är hög, arbetsuppgifterna många och splittrade. Arbetet präglas av ryckighet och prioriteringarna görs i panikordning. Så beskrivs universitetslärarnas vardag i Högskoleverkets rapport ”Frihetens pris – ett gränslöst arbete”.

 • Dans superkraft bland världens bästa

  Publicerad 2009-01-07
  Hallå där, Dan Henningson, föreståndare på KTH Linné Flow Centre, som nyligen köpt in superdatorn ”Ekman”, Sveriges största forskningsdator.

 • Etisk policy täcker KTHs verksamhet

  Sven Ove Hansson

  Publicerad 2009-01-07
  Den nya etiska policyn för KTH täcker in både forskning, undervisning och administration. Och den sträcker sig över gränserna – kraven på jämställdhet och icke-diskriminering ska gälla även i internationell samverkan, betonar Sven Ove Hansson, professor på avdelningen för filosofi.

Till sidans topp