Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Avgiftsguru gav KTH raka besked

  Daniel Guhr och Eva Malmström
  Internationella rådgivaren Daniel Guhr gav råd om hur KTH ska agera för att attrahera betalande studenter. (Foto: Christer Gummeson)
  Publicerad 2010-06-11

  Var vaksam med högriskländer. Och bygg upp ett lokalt antagningssystem för rekryteringen av utländska masterstudenter. Det förbättrar oddsen att lycka...

  Läs artikeln
 • Ovant med praktiska studier

  Publicerad 2010-06-10

  Grupparbeten, fältstudier och interaktivitet i undervisningen är främmande företeelser för många internationella studenter. Det kräver extra tydlighet...

  Läs artikeln
 • Innovationsfabriken satsar svenskt

  Ramon Wyss
  InnoEnergy blir ett stort steg för innovationssystemet i Europa, menar Ramon Wyss, vicerektor för internationella projekt på KTH. (Foto: Bengt Alm)
  Publicerad 2010-06-08

  Intresset var stort när den svenska noden av europeiska InnoEnergy, världens största innovationsfabrik, invigdes på KTH 28 maj. Satsningen, som görs i...

  Läs artikeln
 • Korrekt engelska räcker inte

  Beyza Björkman
  Kommunikativ förmåga ger mer framgång än språklig korrekthet i engelskspråkiga ingenjörsutbildningar, visar Beyza Björkmans forskning. (Foto: Christer Gummeson)
  Publicerad 2010-06-07

  Det räcker inte med goda språkkunskaper för att klara masterstudierna på en engelskspråkig ingenjörsutbildning. Viktigare är att använda kommunikativ...

  Läs artikeln
 • KTH visar upp kärlek för innovationer

  Ögonstyrd dator
  Ögonstyrda datorer är en av många innovationer som har sin början i en företagsavknoppning från KTH.
  Publicerad 2010-06-01

  KTH tar chansen att visa upp sina innovativa sidor för Stockholm och resten av omvärlden inför stundande prinsessbröllop. Under temat ”Passion for Inn...

  Läs artikeln
 • Cluster ger KTH Europa-muskler

  Cluster firar 20 år i Grenoble.
  Cluster firade 20-årsjubilieum i Grenoble. Sedan starten har nätverket vuxit till en viktig spelpartner på Europakartan.
  Publicerad 2010-05-31

  Genom medlemskapet i nätverket Cluster kan KTH lättare konkurrera med Europas allra främsta universitet. Utan Cluster hade det till exempel varit svår...

  Läs artikeln
 • Ny plattform för KTH-lärare i Shanghai

  Nordic Center, Fudan University
  Nordic Centers nya lokaler vid Fudan University, Shanghai.
  Publicerad 2010-05-26

  Nordic Center vid kinesiska Fudan University har byggt nya lokaler för undervisning och forskning. Därmed får lärare och studenter från KTH och andra ...

  Läs artikeln
 • Hårdsatsning på vidareutbildning

  Harald Sammer
  Det är viktigt för KTH att ta det växande behovet av livslångt lärande på allvar, säger Harald Sammer, chef för Marknad & Kommunikation på KTH Education. (Foto: Christer Gummeson)
  Publicerad 2010-05-25

  På rektors uppdrag vässar och marknadsför nu KTH Education KTH:s anslagsfinansierade vidareutbildning för yrkesverksamma. Arbetet sker i nära samarbet...

  Läs artikeln
 • ”Dags att höja KTH:s miljöprofil”

  Sverker Sörlin
  KTH måste profilera sitt kunnande inom hållbarhetsfrågor och göra det synligt för omvärlden, säger Sverker Sörlin. (Foto: Peter Larsson)
  Publicerad 2010-05-24

  KTH:s profil när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor ska höjas. Och då räcker det inte med att byta glödlampor, påpekar Sverker Sörlin som leder a...

  Läs artikeln
 • KTH-program initierat av elbranschen

  Thomas Lindh och Laurence Howard
  Thomas Lindh (t v), programansvarig för KTH:s nya elektroutbildning, tillsammans med Laurence Howard, personalchef Bravida. (Foto: Jann Lipka)
  Publicerad 2010-05-24

  Behovet av ingenjörer med elektroteknisk kompetens är skriande och allra störst är efterfrågan inom elkraftsområdet. Som ett resultat av en nära dialo...

  Läs artikeln
 • Emma studerar plasters hälsopåverkan

  Emma Strömberg
  Emma Strömberg undersöker om åldrande plast släpper ifrån sig nanopartiklar. (Foto: Christer Gummeson)
  Publicerad 2010-05-24

  När moderna plastmaterial åldras finns risken att nanopartiklar frigörs. Partiklarna kan komma in i oss människor genom våra andningsorgan. Vad exakt ...

  Läs artikeln
 • Kraftfullare tag för jämställdhet

  Jämställt på KTH?
  Jämställt på KTH? En ny handlingsplan ska styra likabehandlingsarbetet på ett tydligare sätt. (Illustration: Ida Björs)
  Publicerad 2010-05-17

  KTH:s arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling (JML) har fått ett kraftfullare verktyg än tidigare i den nya handlingsplanen för JML-frågo...

  Läs artikeln
 • Kvinnliga doktorander i motvind

  Fredrik Häggström
  Doktorandombudet Fredrik Häggströms undersökning visade att kvinnliga doktorander på KTH har sämre social ställning. (Foto: Christer Gummeson)
  Publicerad 2010-05-07

  Manliga doktorander trivs bättre på KTH än sina kvinnliga kollegor. De har lättare att komma in i den sociala gemenskapen vilket gynnar deras akademis...

  Läs artikeln
 • ”Utbyte – en fantastisk möjlighet”

  My Delby och Gunilla Appelgren, handläggare på ABE-skolan.
  My Delby och Gunilla Appelgren, handläggare på ABE-skolan, hade stort utbyte av sina vistelser i Nürnberg respektive Barcelona. (Foto: Christer Gummeson)
  Publicerad 2010-05-03

  Fantastiskt, jätteroligt, verkligen att rekommendera. Gunilla Appelgren, Parivash Salimi och My Delby är några av de administratörer som har tagit var...

  Läs artikeln
 • KTH:s nya prodekanus ser framåt

  Per Berglund, nyvald prodekanus
  Nytt perspektiv. Per Berglund har växlat roll från grundutbildningsansvarig på BIO-skolan till fakultetens prodekanus. (Foto: Christer Gummeson)
  Publicerad 2010-04-29

  Studieavgifter och doktorsprogram kommer att stå i fokus under hösten för nyvalde prodekanus Per Berglund. Från och med 1 juli verkar han som en av de...

  Läs artikeln
 • Campi available in English

  Campi’s English-language edition
  Campi’s English-language edition
  Publicerad 2010-04-29

  Campi is now available in an English-language version. A selection of articles from the Swedish edition of KTH's staff magazine Campi will be translat...

  Läs artikeln
 • Anna överbryggar kulturskillnader

  Anna Haraldsson i Kemilabbet
  Anna Haraldsson, labbassistent och internationell koordinator, menar att KTH måste bli bättre på att integrera masterstudenter. (Foto: Christer Gummeson)
  Publicerad 2010-04-28

  Ibland blir kulturskillnaden stor för utländska masterstudenter på KTH. Nya studiemetoder och andra sociala mönster än i hemlandet kan ställa till det...

  Läs artikeln
 • Språkutbildning stakar ut karriär

  Anders Hult, professor vid Kemi-skolan.
  Studenter som läst KTH:s språkprogram är efterfrågade i Kina, säger Anders Hult som startade språkutbildningen år 2004. (Foto: Christer Gummeson)
  Publicerad 2010-04-26

  KTH-studenter som läst kinesiska är mycket attraktiva bland svenska företag. Det säger KTH-professorn Anders Hult som startade det kinesiska språkprog...

  Läs artikeln
 • ”Plattformarna ger en lyskraft av tydlighet”

  Publicerad 2010-04-22

  Vetenskapsrådets Arne Johansson gör tummen upp för KTH:s satsning på tvärvetenskapliga forskningsplattformar. Han var en av talarna vid den kick off s...

  Läs artikeln
 • KTH tar över Röda korsets sjukhus

  Röda korsets sjukhus
  Röda Korsets sjukhus är strategiskt beläget mitt på Campus KTH. Efter en ombyggnad beräknas KTH att flytta in lokalerna våren 2012. (Foto: Christer Gummeson)
  Publicerad 2010-04-22

  KTH har tagit över Röda korsets sjukhus på Brinellvägen, Campus KTH. Från oktober hyr KTH den tidigare sjukhusbyggnaden av Akademiska hus. Efter en om...

  Läs artikeln