Nyheter

 • Forska, fota och fika

  Publicerad 2018-05-14
  Träd betyder mycket för doktoranden Hanieh Mianehrow. I sin forskning på Wallenberg Wood Science Center undersöker hon nya material baserade på cellulosa. På fritiden fotograferar hon, helst träd och andra motiv från naturen.

 • Högt betyg för KTH:s miljöarbete

  Publicerad 2018-05-07
  Ett systematiskt arbete, utmärkt gott engagemang och många goda exempel som förtjänar att exponeras tydligare. KTH fick goda vitsord vid den externa miljörevision som nyligen genomförts.

 • Professor kritisk mot högskoleprov

  Publicerad 2018-05-02
  Hallå där, Jan Gulliksen, professor i människa–datorinteraktion och vicerektor för digitalisering, som skrivit vårens högskoleprov. Hur gick det? – Det var tungt, både omständigheterna runtomkring och själva provet.

 • Engagemang som gör utbildningen bättre

  Publicerad 2018-05-02
  Har du idéer och förslag om hur KTH:s utbildningar kan förbättras? Då kan en gräsrotsrörelse med kollegiala arbetsgrupper vara något för dig.

 • Arkivarie med koll på fakta

  Publicerad 2018-04-24
  Dolph Lundgrens examensbevis har hört till det mest efterfrågade i KTH:s förvaltningsarkiv, där Thomas Mullo jobbar sedan tolv år tillbaka, trots att han egentligen skulle bli jägmästare.

 • Ta cykeln i tjänsten

  Publicerad 2018-04-24
  Har du många möten på stan? Eller långa transportsträckor på campus? Då kanske studentkårens cykeluthyrning kan vara ett alternativ – kostnadsfritt för KTH:s personal.

 • Skärpta krav på hantering av persondata

  Publicerad 2018-04-17
  Tydligare, enhetligare och mer transparent. Den nya dataskyddsförordningen innebär skärpta och delvis nya krav på hanteringen av personuppgifter. På KTH pågår nu arbetet med att anpassa och förstärka befintliga system. En webbutbildning ska också ge KTH:s personal verktyg för att hantera de nya reglerna.

 • Första steget mot självkörande campusbuss

  Publicerad 2018-04-16
  Självkörande minibussar som drivs av energi från passagerarna – är det så studenter och medarbetare kommer att ta sig fram på campus om några år? Förslaget vann en tävling om hållbara transportlösningar på KTH.

 • Forskare mobiliserar för hållbar mat

  Publicerad 2018-04-13
  Ett nybildat nätverk, KTH Food Network, vill öka och samla intresset för hållbar mat på KTH. Forskare, studenter och restauranger på campus ska engageras, i syfte att minska matens miljöpåverkan.

 • Musik och teknik i festlig förening

  Publicerad 2018-04-13
  Den 3–9 september kommer det att svänga lite extra på campus. Då kommer den internationella musik- och teknikfestivalen Music Tech Fest till KTH. Samtidigt förstärks evenemanget med Teklafestivalen som riktar sig till unga tjejer.

 • Praktiska råd för lektioner online

  Publicerad 2018-04-10
  Allt fler lärare lägger upp filmade föreläsningar på nätet. Men hur ska man tänka för att nå bästa effekt? En ny handbok från KTH ger råd.

 • Fokus på hållbara lösningar för Afrika

  Publicerad 2018-04-09
  KTH:s Global Development Hub ger chansen att samarbeta med universitet i Afrika. Målet är att ta fram hållbara lösningar på samhällsproblem. Anders Rosén, vice föreståndare för GDH, vill få fler lärare och studenter att delta.

 • Mer basanslag ger bäst forskning

  Publicerad 2018-04-06
  Söka medel i konkurrens eller basfinansiering – vilket system leder till den bästa forskningen? En studie från KTH vänder upp och ned på invanda föreställningar.

 • Hur är det på jobbet?

  Publicerad 2018-03-29
  I dagarna skickar KTH ut sin återkommande medarbetarundersökning. Enkäten ska ge en bild av arbetsmiljön. I år handlar många av frågorna om trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering.

 • Nytt system för studieadministration

  Publicerad 2018-03-28
  En ny version av studiedokumentationssystemet Ladok införs vid KTH. Övergången sker i sommar. Det nya systemet kommer att vara i bruk från slutet av juni.

 • Hans kurser går som smör

  Publicerad 2018-03-21
  Det talas mycket om open science, vetenskap tillgänglig för alla. Men hur är det med utbildningen? Stefan Nilsson, som undervisar i datavetenskap, når tusentals intresserade över hela världen med sina öppna kurser på nätet.

 • Nyfiken kemist fick nya perspektiv

  Publicerad 2018-03-12
  Lusten att utforska tingen har följt Rakel Wreland Lindström sedan barndomen. I dag forskar hon om bränsleceller – banbrytande teknik som kan spela en nyckelroll i ett framtida fossilfritt samhälle.

 • KTH-forskare startar rörelse för demokrati

  Publicerad 2018-03-08
  Hallå där, Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria och en av grundarna till initiativet #vimåsteprata, en rörelse som går ut till försvar för demokratin. – Demokratin har problem på många håll, även hos oss, säger han.

 • En vecka med matematik ger mersmak

  Publicerad 2018-03-06
  Hur är det att plugga matte på KTH? För femte året i följd får tjejer från högstadiet prova på en veckas studier på matematikinstitutionen.

 • Ökat tryck efter Metoo

  Publicerad 2018-03-06
  Metoo-rörelsen har satt press på arbetsplatser att motverka sexism och kränkningar. KTH är inget undantag. – Många inom organisationen hörde av sig till oss, och det väldiga fokuset på sexuella trakasserier gjorde att vi snabbade på de delarna i vårt jämställdhetsarbete, säger Anna Wahl, vicerektor och chef för KTH Equality Office.

Till sidans topp