Till innehåll på sidan
De flesta av medarbetarna inom universitetsförvaltningen arbetar i öppna kontorsmiljöer. (Foto: Håkan Lindgren)

”Viktigt att enas om socialt klimat”

Publicerad 2015-10-06

Trivs du i kontorslandskapet? Finns det tillgång till tysta rum eller störs du av höga ljud? Campi frågade fyra medarbetare om fördelar och nackdelar med att jobba i öppna miljöer.

Lotta Rosenfeldt, universitetsförvaltningen
– Jag ser bara fördelar jämfört med att ha eget rum eller sitta i ett dubbelrum som jag gjort tidigare. Det är fenomenalt hur mycket information man kan få bara genom att vara här, det är mycket som har blivit lättare.

– Jag är inte så lättstörd. Men när man sitter så här är det viktigt att man kan enas om ett socialt klimat. I vårt rum kan vi säga till varandra, exempelvis om högljudda telefonsamtal, utan att någon tar illa upp.

– Vi har tillräckligt med tysta rum – utom under tentaperioderna. Då är alla rum upptagna av studenter som ska tenta under särskilda villkor. Det är ett irritationsmoment, det måste till fler lokaler som lämpar sig för det ändamålet – men jag tror att det redan är på gång.

Erik Stenberg, Arkitekturskolan
 – Det funkar bra. Fördelen är att vi forskare och lärare nu sitter samlade på samma plan och har mer kontakt med varandra. Nackdelen är att jag har mindre direktkontakt med studenterna. Förut fanns studenternas ritsalar på samma plan, de kunde snubbla in till mig och ställa en fråga, det händer inte nu. Och så har jag mycket mindre förvaringsutrymmen, här finns inte plats för fysiska modeller till exempel.

– Än så länge störs jag inte av ljud. Men jag tillbringar ju heller inte hela dagarna i kontorslandskapet, utan sitter mycket i möten eller undervisar. Och datorn kan jag ta med mig vart som helst, just nu sitter jag i personalens fikarum.

– Om de tysta miljöerna räcker till, vet jag inte riktigt ännu, vi har bara suttit här i fyra veckor. Men det verkar finnas tillräckligt med tysta rum för oss lärare och forskare. Det är värre för studenterna, de har fått betydligt färre sådana utrymmen än tidigare.

Ankie Brundin, universitetsförvaltningen
– Jättebra. Jag sitter tillsammans med sju kollegor från tre olika grupper. Det gör att man får höra lite om vad som dryftas i de andra grupperna också, inte bara vad som är på gång i ens egen grupp. Jag kan egentligen inte se några nackdelar. Vi hade pratat igenom vilka regler som skulle gälla innan vi flyttade in och har väldigt ”högt i tak” i vårt rum. Jag tror ingen av oss skulle vilja byta tillbaka till eget rum eller dubbelrum.

– Emellanåt – men det är väldigt sällan – störs jag av ljud. Jag är nog en av dem som hörs… Det skulle väl annars vara enda nackdelen – om man sitter i telefon och några står väldigt nära och pratar kan det bli svårt att höra vad som sägs i telefon. Men då kan man ju faktiskt be de pratande kollegorna flytta sig.

Teres Selberg, Arkitekturskolan
– Jag trivs bra i landskapet men det är väldigt sällan jag sitter där, jag jobbar 40 procent och undervisar största delen av tiden. En nackdel är att det är mindre stöldsäkert. Jag kan ju inte bara låsa dörren när jag ska gå iväg en stund, utan måste till exempel stänga av datorn och låsa in den i ett skåp. Men jag tycker att fördelarna med att sitta flera tillsammans överväger, det är socialt och trevligt.

– Jag är inte så ljudkänslig, kan bli störd om jag ska skriva en väldigt viktig text, men det är inte så ofta. Det som folk störs mest av i vårt rum är fläkten.

– Här finns ett par smårum man kan gå till om man behöver vara ostörd, det är ju en förutsättning för att det ska fungera med kontorslandskap. Förändringar? Ja, själv har jag alltid min bärbara dator med mig, men jag vet att det finns andra deltidare som tycker att det vore bra om det fanns ett par allmänna datorer att tillgå i personalrummet på Arkitekturskolan.

Berättat för: Ursula Stigzelius

”Om folk jobbar hemifrån faller hela idén"
På KTH byggs alltfler kontorslandskap – med risk för ökad stress men också större möjligheter till gemenskap och samarbete.
Läs intervjun med kontorsforskaren Christina Bodin Danielsson om hur utformningen av arbetsmiljön påverkar medarbetarnas trivsel och hälsa.