Viggo Kann får språkvårdspris

Publicerad 2009-05-18

Viggo Kann, professor vid Teoretisk datalogi på KTH, har fått Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område. Priset delas ut av språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen.

Viggo Kann är en av Sveriges främsta språkteknologer och har i sin forskning alltid eftersträvat praktiskt användbara resultat med bred tillgänglighet för det svenska språksamhället, skriver juryn i sin motivering.

Han har särskilt ägnat sig åt datoriserade språkstöds- och språkgranskningsprogram och åt att göra stora lexikon tillgängliga på nätet. Viggo Kann har lett arbetet med språkkontrollprogrammet Granska som kan användas av alla som skriver svenska, och som också finns i en version för skribenter som inte har svenska som modersmål.

Viggo Kann har även sett till att ordboksserien Lexin, där 30 000 svenska ord kan slås upp på sexton språk, kan läsas i digital form.

Läs mer om priset


Christer Gummeson