Till innehåll på sidan

”Vi måste prata om vårt resande”

Publicerad 2016-01-13

Klimatforskare hör till dem som flyger allra mest och därmed bidrar till klimatförändringar. Det är ett trovärdighetsproblem som måste debatteras mer, enligt ett forskningsprojekt vid KTH.

Kristoffer Soldal

Forskarna ska genom en enkät undersöka hur deras kollegor tänker kring sitt resande – varför reser de, på vilket sätt och hur länge? Syftet med kartläggningen är att förmå fler att reflektera över sina resvanor och hur de kan ändras.

Enligt Kristofer Soldal, konsult vid Environmental Humanities Laboratory , som genomför undersökningen, upplever många forskare att de är fast i ett dilemma. Å ena sidan behöver de samverka internationellt – och därmed resa – för att främja sin forskning, å andra sidan finns kravet att minska miljöbelastningen.

– Samtidigt kan vi inte vänta på att någon annan löser problemet. Som forskare behöver man fundera över om alla resor man gör verkligen är nödvändiga. Vi behöver titta på varför vi reser och göra ett aktivt val utifrån det, säger Kristofer Soldal.

Digitala möten

Han efterlyser förbättrade digitala mötesplatser som en väg för att minska behovet av resor. Men framför allt behöver man se över de sociala och kulturella aspekterna bakom forskarnas resor, menar han.

– Det är fullt möjligt att skapa internationella nätverk och hålla igång ett forskningssamtal utan att resa så mycket som vi gör i dag.

Kristofer Soldal ser positivt på KTH:s nya hållbarhetsmål om att minska utsläppen av växthusgaser från resor med 20 procent fram till år 2020. Utmaningen att skära ned på resandet behöver angripas från flera håll, menar han.

– Det är allas ansvar. Som enskilda individer behöver vi se över vår egen situation om hur vi kan göra annorlunda. Samtidigt är det viktigt att regler och policies hänger med, annars får vi inte tillräcklig effekt.

”Känsliga frågor”

Förhoppningen är att få in åtminstone 100 forskares svar vid enkätundersökningen. En särskild enkät kommer även att skickas ut till konferensarrangörer med frågor om hur de ser på problematiken.

Forskningsprojektet bjuder in till en workshop på KTH under våren som tillsammans med undersökningsresultatet ges ut i en rapport.

Kartläggningen av resvanor är en fortsättning av projektet Travelling Without Borders . Hit kan forskare vid KTH också skicka in så kallade Confessions, om hur de ser på sina och andra forskares tjänsteresor.

– Det här är frågor som kan vara känsliga att diskutera med kollegorna och därför vill vi öppna ett forum där alla kan ventilera sina åsikter och berätta om erfarenheter.

Text: Christer Gummeson

Seminarium om resfria möten – IT-lösningar på KTH som främjar internationell samverkanModerator: Josefin Wangel. Talare: Forskarna Miriam Börjesson Rivera, Kristoffer Soldal och Marco Amiero. Catharina Gottberg och Björn Larsson från IT-avdelningen. Tid: 10 feb, kl 8.30. Läs mer