Till innehåll på sidan
Datorsalen i San Diego Convention Center
Journalisterna vid AAAS-mötet har tillgång till egen datorsal. (Foto: Christer Gummeson)

Vetenskapsmöte fokuserar på medier

Publicerad 2010-03-01

När jättekonferensen AAAS bygger broar mellan forskningen och samhället är de 700 ackrediterade journalisterna en viktig samarbetspartner. För Karin Bojs, vetenskapsjournalist på Dagens Nyheter, är det amerikanska vetenskapsmötet en central referens för hela arbetsåret.

Karin Bojs
Karin Bojs, DN:s vetenskapsjournalist.

Karin Bojs har besökt konferensen så gott som årligen i över tio års tid.

– Att flytta perspektivet från lilla Sverige till det stora landet i väst ger en bra överblick över internationell forskning. Jag använder det här mötet som en referens för hela mitt arbetsår, säger hon i en paus mellan två föreläsningar på årets AAAS-möte i San Diego.

De totalt 700 journalisterna blir väl omhändertagna av AAAS:s vältrimmade pressorganisation på San Diego Convention Center. Konferensens fem dagar är fyllda med pressfrukostmöten, presskonferenser och särskilda mingel för mediefolket.

I pressavdelningens kopieringsrum finns printade versioner av samtliga föreläsningar och pressreleaser, och i rummet intill en datorsal reserverad för journalister. Och den som stöter på något slags problem får snabbt personlig service av den tjänstvilliga presstaben.

Stort utbud

Frilansande medicinjournalisten Eva Tiwe är här för andra gången och imponeras av servicen och arrangemanget.

– Fantastiskt bra upplägg. Otroligt bra arrangemang för medierna jämfört med svenska konferenser. Även om till exempel vår läkarstämma är väldigt bra så går den inte att jämföra med AAAS. Problemet är bara att hinna bevaka det man vill, det är ett så jättestort utbud här, säger hon.

När DN:s numera enda vetenskapsjournalist Karin Bojs för drygt tio år sedan drog i gång tidningens vetenskapsredaktion hade hon just besökt AAAS för första gången.

– Då intervjuade jag många utländska journalister om hur de bevakade forskningen, och om hur de arbetade med sin vetenskapsjournalistik. Det har jag haft jättestor hjälp av för att bygga upp DN:s vetenskapsredaktion.

Under årets konferensvecka publicerade hon flera nyhetstexter från konferensen. Men det är inte jakten på nyheter som är det viktigaste skälet till att hon besöker världens största allmänvetenskapliga forskningskonferens.

– Nyhetsarbetet sköter man bättre från hemmafronten. Jag läser mycket internationella vetenskapliga tidskrifter i Sverige, det är min viktigaste referens i arbetet som vetenskapsjournalist. Och då är det bra att här på plats kunna få en uppfattning om vad de tycker är det viktigaste inom forskningen framöver.

Informatörer på plats

En del av besöket avsätter hon för nätverkande.

– Jag försöker träffa utländska vetenskapsjournalister och hämta erfarenheter av hur andra redaktioner arbetar. En av de som satsar mycket på AAAS är brittiska The Economist. De fyller hela sin vetenskapssida med rapporter från konferensen varje år, säger hon.

Sverige har dock inte så många medierepresentanter på plats i år. Bland de stora medierna verkar det endast vara DN och Dagens Eko som besöker San Diego.

– Däremot är det många svenska informatörer här. Sverige kanske är det land som har flest informatörer på plats. Att de svenska journalisterna inte finns här kan ju bero på att nyhetsrapporteringen inte står i fokus.

Frilansjournalisten Eva Tiwe har dock samlat ihop material nog för att räcka hela våren, säger hon.

– Jag hoppas kunna sälja många artiklar utifrån det underlag jag fått från konferensen. Här finns både bra nyhetsstoff och material för featureartiklar. Just nu ruvar jag på en massa uppslag till potentiella uppdragsgivare, säger hon.


Christer Gummeson


Fotnot: Europas motsvarighet till AAAS heter ESOF och går av stapeln vartannat år. Nästa konferens hålls i Turin, 2–7 juli i år. Syftet med den konferensen är att bygga broar mellan olika forskningsområden och hålla en dialog med näringsliv, politiker och allmänheten.

AAAS – världens största vetenskapskonferens

AAAS (The American Association for the Advancement of Science) är världens största allmänvetenskapliga konferens. AAAS ger även ut tidskrifterna Science, Science Translational Medicine och Science Signaling.

AAAS grundades redan 1848 och har sedan dess verkat för att bygga broar mellan vetenskap och samhälle. På olika sätt arbetar AAAS för att uppmuntra forskare att nå ut med sin forskning till allmänheten.

2010 års AAAS-möte hölls i San Diego, Kalifornien, och innehöll 147 symposier vid sidan av seminarier, workshops, posterpresentationer och utställningar. Cirka 8000 personer deltog i konferensen som bevakades av 700 journalister.

Läs mer om AAAS 2010