Till innehåll på sidan

Värmepump sparar energi på KTH:s campus

NOTIS

Publicerad 2014-06-23

En ny värmepumpsanläggning på KTH:s campus ska minska behovet av fjärrvärme och fjärrkyla med 25 procent. Minskningen motsvarar uppvärmningen av 1000 villor.

– Genom ett gott samarbete med KTH där vi utnyttjar överskottsvärme från datacentret PDC kan vi energieffektivisera rejält och minska mängden köpt energi, säger Johan Tjernström, energistrateg på Akademiska Hus, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till projektet är en energiutredning från 2011 som visade på stora möjligheter till energibesparingar och kostnadsminskningar inom KTH: campus.

Genom att installera värmepumpar och knyta ihop kylnätet inom campusområdet kommer Akademiska Hus från och med oktober att kunna producera värme och kyla till en lägre kostnad jämfört med fortsatt inköp av fjärrvärme och fjärrkyla.

Anläggningen är planerad att tas i drift i oktober 2014.

Text: Christer Gummeson