Världens främsta Life Science

Life Science
KTH:s nya elitlabb fokuserar på biomedicin.
Publicerad 2009-12-03

KTH:s forskning inom storskalig biologisk analys växlas nu upp genom det nya forskningscentrumet SciLifeLab Stockholm. Redan i april nästa år kommer forskare från KTH, KI och Stockholms universitet att arbeta sida vid sida i nya lokaler.

Fredrik Sterky
Fredrik Sterky

Science for Life Laboratory Stockholm (SciLifeLab Stockholm) blir ett nytt elitlaboratorium inom storskalig biologi med fokus på biomedicin. Det nya forskningscentrumet har fått en finansiering på totalt 400 miljoner kronor genom regeringens strategiska satsning.

– Vi flyttar samman ett antal core fascilities (resurscenter) och gör dem tillgängliga för forskare både inom och utanför SciLifeLab Stockholm. Runt dessa bygger sedan upp teknikplattformar inom strategiska områden samt olika forskningsprogram som fokuserar på medicinska frågeställningar, säger Fredrik Sterky, föreståndare för SciLifeLab Stockholm.

Inflyttning sker redan i april nästa år och målet är att skapa en av världens främsta forskningsmiljöer inom Life Science. Begreppet Life Science omfattar vetenskapsområden från medicin, biologi och kemi till teknik, informatik och materialvetenskap.

Huvudman för satsningen är KTH som samverkar med Karolinska institutet (KI) och Stockholms universitet, dessutom skapas ett partnerskap med Uppsala universitet.

Genom att forskargrupperna flyttar samman ska de få bättre förutsättningar att arbeta och att expandera, inte minst genom nya samarbeten. För KTH:s del betyder det att all verksamhet inom genomsekvenseringen redan under nästa år flyttar samman med kollegor från KI.

I nästa steg följer också bioinformatikforskare från samtliga tre akademier efter. I dag finns dessa bland annat inom Stockholm Bioinformatic Center vid Albanova.

Satsningen på bioinformatik är också en av nycklarna till framgång inom storskalig biologisk analys, enligt Mathias Uhlén på Skolan för bioteknologi.

Mathias Uhlén
Mathias Uhlén

– I anslutning till dessa storskaliga analyser skapas omfattande förutsättningar att ta hand om all data som analyserna kommer att generera. Att nya instrument och nya metoder genererar enorma datamängder är en stark trend inom biologisk forskning i dag och därför måste vi kunna ta hand om all data, säger han.

Även forskargrupper inom bildanalys står redo att flytta in, men fortfarande är det inte klart exakt när eller vilka det blir.

– Vi har så många idéer och så många forskare som vill vara en del av detta att vi måste begränsa oss. Det kommer även att finnas forskargrupper utanför själva huset som kommer att arbeta med oss, säger Fredrik Sterky.

Totalt tilldelades KTH cirka 580 miljoner kronor i regeringens strategiska satsningar. SciLifeLab Stockholm har en stegvis finansiering under de kommande fem åren med 35 miljoner kronor under år 2010, 60 miljoner under 2011 och sedan drygt 100 miljoner per år under de efterföljande tre åren. År 2011 ska man sysselsätta 150–200 personer och de första rekryteringsannonserna har redan publicerats.

– Processen har gått oerhört snabbt. Att det också fanns lämpliga lokaler tillgängliga så snabbt är mycket lyckosamt, säger Fredrik Sterky.

SciLife Lab Stockholm ska inrymmas i en av nya ovala fastigheter som uppförs vid KI i Solna. Här investerar fastighetsbolaget Akademiska Hus drygt 750 miljoner kronor i tre nya fastigheter där de två första står redo för inflyttning under nästa år.

SciLifeLab Stockholm har bildats genom en gemensam satsning mellan KTH, KI och Stockholms universitet och kommer att ingå som en viktig del av det stora Life Science-klustret Karolinska-Norra Stationsområdet. Där byggs en helt ny stadsdel genom ett samarbete mellan Stockholms stad, Solna stad och Stockholms läns landsting, näringslivet i form av fyra privata forskningsstiftelser samt de tre universiteten. Aktörerna verkar tillsammans genom stiftelsen Stockholm Science City.


Text: Magnus Trogen
Foto: Jann Lipka