Till innehåll på sidan

Väntad nedgång i KTH:s bokslut

Publicerad 2012-02-22

Det ekonomiska resultatet för 2011 visar på ett överskott på drygt 100 miljoner kronor, framgår av KTH:s årsredovisning. Det motsvarar en halvering jämfört med året innan.

Peter Gudmundson
Peter Gudmundson

– Nedgången är planerad och hör ihop med de stora satsningar på anställningar och forskningsinfrastruktur som har gjorts de senaste två åren, säger rektor Peter Gudmundson.

Överlag är det ekonomiska resultatet mycket positivt, enligt Peter Gudmundson. Det syns bland annat i de externa forskningsanslagen som ökat med nästan 20 procent.

– De närmaste två åren kommer vi troligen att se lägre ekonomiska resultat. Det känns därför tryggt med en stark balansräkning i form av ett stabilt myndighetskapital och oförbrukade bidrag som har ökat något i förhållande till 2010.

På minussidan i årsredovisningen finns det minskade antalet examinerade civilingenjörer, arkitekter och högskoleingenjörer. Antalet examinerade är lägre än på flera år.

– Tyvärr är examinationen till och med lägre än 2008 och 2009. Att öka examinationen kommer att ha högsta prioritet de närmsta åren, säger Peter Gudmundson.

KTH:s totala utbildningsvolym minskade något 2011 jämfört med 2010. Det hör främst ihop med införandet av studieuppgifter för utomeuropeiska studenter. Antalet antagna inom denna grupp minskade kraftigt jämfört med 2010.

Antalet examinerade doktorer och licentiater ökar dock kraftigt efter att ha haft en långsam nedgång senaste åren. Även antalet anställda doktorander ökar, jämfört med 2008 är ökningen cirka 30 procent.

Totalt sett ökade personalstyrkan vid KTH med motsvarande 218 heltidstjänster under 2011 jämfört med året innan.

Text: Christer Gummeson

Hela årsredovisningen finns på KTH:s intranät