Till innehåll på sidan

Vaktmästarna är tillbaka på Kemi

Tomas Östberg
- Vi gör sådant som inte blir gjort annars, säger Tomas Östberg, vaktmästare på Kemiskolan.
Publicerad 2009-01-23

Hjälp från två vaktmästare finns åter att få på Skolan för kemivetenskap två timmar om dagen. Den första månaden har de varit överbokade med att sätta upp hyllor, flytta möbler och dela ut post. De är en del av den nya, centraliserade administrationen.

Tomas Östberg är en av de två nya vaktmästarna. Sin huvudsakliga tjänst har han på kemiverkstaden tillsammans med kollegan Bo Karlsson.

- Vi är väl anlitade som vaktmästare, eftersom det är skolan som betalar och inte de enskilda institutionerna. Vi gör sådant som inte blivit gjort annars, men vi skiljer noga på vaktmästarsysslorna och arbetet i verkstaden, förklarar Tomas Östberg.

Han kan ännu inte uttala sig om hur stort behovet av tjänsterna komma att bli framöver.

- Det är för tidigt att säga i dag. Kanske finns det ett uppdämt behov, menar han.

Under många år har det i princip bara funnits lärare och forskare kvar på Kemis institutioner och behovet av vaktmästartjänster har varit stort. Det kan röra sig om flytthjälp av möbler och kartonger eller postutdelning. Via en mejladress kan man nu beställa sådana tjänster, som är lättillgängliga och utförs snabbt.

Pågått en månad

Försöket har bara pågått i en månad och än är det för tidigt att göra en utvärdering. Men tjänsterna har blivit väl utnyttjade, enligt Marie Larsson, administrativ chef.

- Den första månaderna uppfyllde de sin kvot gott och väl. De som använt tjänsterna har varit nöjda, säger hon.

De två vaktmästarna är en del av den centralisering som administrationen på kemiskolan genomför. Olika funktioner som ekonomi, personal och utbildning har renodlats och kompetenserna fördjupats.

- Vi är en myndighet med krav på kvalitet och effektivitet och ser centraliseringen som steg på vägen mot förbättringar. När till exempel alla bokslut görs på liknande sätt blir nyttan större för alla, säger Marie Larsson.

Lärare och forskare har över lag visat sig vara nöjda med förändringarna. Nu arbetar man på att bli ännu bättre.

- Vissa institutioner tycker att det nya fungerar bra, andra jobbar mer traditionellt. Vi måste vara lyhörda och flexibla för vad användarna önskar.

Internat gav idéer

Mycket av det som nu genomförs hade inte blivit av utan den nya organisationen med skolor, som kom för fyra år sedan. Kraven ledde till en ny ordning för administratörerna, som i sin tur bidrar till en större gemensamhetskänsla på skolan. På ett internat nyligen diskuterade administratörerna det nya arbetssättet.

- Vi diskuterade hur vi ska fungera bättre gentemot dem som är våra ”kunder”, som institutioner och lärare. Hur vår organisation verkligen ska gynna dem, säger Marie Larsson.

Lathundar, som på ett enkelt sätt listar hanteringen av olika typer av rutinärenden - exempelvis checklistor vid disputationer, introduktionsplan för nyanställda, reseräkningar med mera - är på gång.

En annan fråga som diskuterades var hur samarbetet och kommunikationen kan förbättras inom de olika specialistgrupperna. Eftersom många arbetsuppgifter är nya handlar det också om kompetensutveckling.

- Vi arbetar fortfarande med att identifiera vad vi ska göra och vilken service vi ska ge. De vaktmästartimmar vi har infört ser vi som ett led i det arbetet, säger Marie Larsson.

Barbara Karan är ekonom och har arbetat sju år på Skolan för kemivetenskap. Hon tycker att arbetssättet fungerar bättre och bättre.

- I början var det mycket som skulle anpassas, men nu har vi hittat formerna och kan koncentrera oss på det vi är utbildade för. Det känns bra att använda sin kompetens och få utveckla den, säger hon.


Text: Eva Ekelöf